Wij Ravelijn 2010/11

Wij Ravelijn, Een community art project met de bewoners van wooncomplex het Ravelijn in Deventer. De insteek was om de sociale cohesie in het complex te vergroten. Resultaat; zes muusrchilderingen in het Trappenhuis, een object in het atrium en 1 beeld in de buitenruimte. Hier heb ik met een gemengde groep  van kinderen tot ouderen, autochtonen en allochtone bewoners, 6 weken lang gewerkt aan een project wat het ‘Wij’ gevoel van de bewoners moest activeren en stimuleren, in opdracht van Woonbedrijf Ieder 1 en Raster Groep,

Wij Ravelijn, Een communityart project met de bewoners van het Ravelijn Deventer Resultaat;zes muusrchilderingen in het Trappenhuis, Een object in het atrium en 1 beeld in de buitenruimte. In opdracht van woningbouw Ieder1 en opbouw werk Rasterwerk, Dventer

Wij Ravelijn de uitleg

Een van de wanden in blok C, de Rose muur. De omstandigheden om in te werken zijn zwaar. Het vriest en de wind heeft vrij spel in de portieken.
Een van de wanden in blok C, de Rose muur. De omstandigheden om in te werken zijn zwaar. Het vriest en de wind heeft vrij spel in de portieken.
Wij, de toekomst!
Wij, de toekomst!
Een wand in het C blok, vlak voor de laatste hand er aan gelegd wordt.
Een wand in het C blok, vlak voor de laatste hand er aan gelegd wordt.
Het object voor in het Artium en tevens de titel van het project. Wij staat voor de verbinding die de bewoners hebben gemaakt door samen te werken.
Het object voor in het Artium en tevens de titel van het project. Wij staat voor de verbinding die de bewoners hebben gemaakt door samen te werken.
Een bewoner aan het werk en een van de jongste deelnemers trots op haar eigen silhouette.
Een bewoner aan het werk en een van de jongste deelnemers trots op haar eigen silhouette.
Voorbereidende werkzaamheden voor de silhouetten
Voorbereidende werkzaamheden voor de silhouetten
Het werkproces, met de bewoners van de ravelijn Deventer en stagiaire Isabelle Riphagen, in beeld
Het werkproces, met de bewoners van de ravelijn Deventer en stagiaire Isabelle Riphagen, in beeld
Publicatie jaarbericht Ieder1
Publicatie jaarbericht Ieder1

2008/09 Stadsjungle