2015 Waterkwartier Zutphen

Opdrachtgever:  HTL (Talen- Hegeman) en 19 het Atelier architectenLocatie: Waterkwartier, Zutphen

Ik heb me voor de gevelornamenten laten inspireren door de geschiedenis van het Waterkwartier.

Ik heb voor twee leidende thema’s gekozen; De jaren 50 en de rol van het water in deze wijk door de tijden heen.

De legenda’s van Zutphen tot aan 1572 hebben model gestaan en daarop heb ik de globale ligging van het waterkwartier, ook al bestond dat toen nog niet, afgekadert. De verhoudingen in de kaarten fluctueerde door de eeuwen heen nogal dus het is geen exacte wetenschap. Maar eerlijk gezegd heb ik vooral gekeken naar mooie uitsneden van het grachtenpatroon. Dus het accent ligt vooral op de uitgesproken waterlijnen rond Zutphen..

Ik heb er voor gekozen steeds een stadsdetail, rechts van de IJssel als vertrekpunt te nemen omdat dit ook de meest uitgesproken structuren bloot legt. Hoewel het ornament wat ik ontworpen heb een figuratieve basis heeft, is het hierdoor toch vrij abstract.

Snufje jaren 50 Kunst en gevelstenen uit de jaren 50 kenmerkte zich door gestileerde figuratie, hoekige robuuste lijnen en een soort van No nonsens uitstraling.

Het uiteindelijke beeld resulteert in 42  met ‘abstracte stadsdetails’,  geperforeerde metalen gevelplaten op de gevels van de gerenoveerde huizen in het Waterkwartier, Zutphen

(Eng)

Commissioned by HTL (Talen-Hegeman) and 19 het Atelier architects.  Location: Waterkwartier, Zutphen.

For the facade ornaments, I was inspired by the history of the Waterkwartier.

I chose two leading themes; The 50’s and the role of water in this district through the ages.

The legend maps of Zutphen up to 1572 served as a model and I used them to delineate the global location of the water district, even though it did not yet exist at that time. The proportions in the maps fluctuated quite a bit over the centuries, so it is not an exact science. But to be honest, I mainly looked for beautiful cut-outs of the canal pattern. So the accent is mainly on the pronounced waterlines around Zutphen.

I chose to depart from a city detail, to the right of the IJssel river, because this also exposes the most pronounced structures. Although the ornament I designed has a figurative basis, it is still quite abstract.

A touch of the fifties Art and bricks from the fifties are characterized by stylized figuration, angular robust lines and a kind of no nonsense look.

The final image results in 42 with ‘abstract city details’, perforated metal plaques on the facades of the renovated houses in the Waterkwartier, Zutphen.

In opdracht van HTL talen, Woonbedrijf Ieder 1 en 19 het Atelier Architecten heb ik 4 verschillende afbeeldingen voor gevelornamenten ontworpen en 42 stuks laten uitvoeren. 32 stuks sieren inmiddels de gevels in het Waterkwartier
In opdracht van HTL, Woonbedrijf Ieder 1 en 19 het Atelier Architecten heb ik 4 verschillende afbeeldingen voor gevelornamenten ontworpen en 42 stuks laten uitvoeren. 32 stuks sieren inmiddels de gevels in het Waterkwartier

Waterkwartier gevelaanzicht

Close up van het resultant
Close up van het resultaat

Waterkwartier3

Waterkwartier

Waterkwartier

Waterkwartier

Community Art