Wat is Kunst

Een kunst ‘proeftuin’ waarbij het onderzoek centraal staat. In samenwerking met Jamila op den Kamp, Corine Aalvanger en de Ambelt. De proeftuin is mogelijk gemaakt door De Stadkamer.

Het doel was de leerlingen van De Ambelt uitdagen verder uit hun comfortzone te komen en te onderzoeken of kunst iets voor hen betekent. We hebben met de leerlingen ook onderzocht of hun belevingswereld te verenigen valt met ‘kunst’ en ambacht.  Daarna zijn we samen een co-creatie gaan maken. Dit alles is ook door de leerlingen zelf vast gelegd middels vlogs, en filmpjes die ze ook in het kader van het project moesten maken (onder leiding van Corine Aalvanger)

De leerlingen van Havo 1 zijn op atelier bezoek geweest, naar het museum De Fundatie, we hebben gebrainstormd, geschetst en geschilderd.

Het was een mooi groepsproces waarbij de afstand tot kunst bij de leerlingen wel kleiner werd. Bij sommigen zichtbaar, bij anderen weer wat minder. Maar gaande weg heeft iedereen zich geconformeerd aan de opdracht; ‘bedenk je eigen kunstwerk‘ en voer dat klassikaal uit. Dit ging overwegend harmonieus met misschien hier en daar een klein hobbeltje in de groeps dynamiek.

De uitkomst is dat de leerlingen Havo 1 van de Ambelt, liever doen dan over kunst praten (of kijken). Maar eens dat ze bezig zijn raken de meeste bevlogen.

In verschillende beeldverslagen kan je mee kijken hoe het project verlopen is.

Het heeft plaatst gevonden in het voorjaar van 2019.

Link naar video klik op afbeelding / link to video- click image
Link naar video klik op afbeelding / link to video- click image
Link naar video klik op afbeelding / link to video- click image