The making of Blou Blauw 07-2017

Blou Blauw is een samenwerking met Antiliaanse kunstenaar Harley Davelaar 2017. Het kunstwerk, een Caraïbische Leguaan en een Nederlandse Kikker, houden elkaar ruggelings in balans. Ze staan metafoor voor ons, de Nederlandse en Antilliaanse sapiens maar eigenlijk voor alle sapiens. Het zelfde DNA, ooit de zelfde oorsprong maar door migratie, leefomgeving en omstandigheden en klimaat gevormd. In ons beeld zijn ze, de leguaan en de kikker met elkaar vergroeid, onderzoeken ze elkaar en tonen ze elkaars kwaliteiten. In de uitvoering komen typische Caraïbische en Hollandse elementen terug, zoals een Delfts-blauwe print op in combi met Antilliaanse kleuren en de blauwe voeten vernoemd naar de Blou Blou hagedis. Het beeld krijgt dan ook de passende naam Blou Blauw. De Blauw Blauw of op zijn Antilliaans de Blou Blou is een hagedis met azuurblauwe voetjes en staart. In zijn naam komt eigenlijk alles samen; het blauw van het Delfts-blauw, het Zwolse blauw als in de blauw witte vlag en de blauwe vingers en het blauw uit de Antilliaanse vlag, de kleur van de Caraïbische zee, de voeten van de Blou Blou. Het kunstwerk is Blou Blauw is een gelegenheidssamenwerking tussen Harley Davelaar en Marit Otto op uitnodiging van Nora Kastein en Hugh Neil (Margin-art & media) ter gelegenheid van de Caribean celebration Jamshak. Gedurende de zomer van 2017 is het in de Stadkamer, Zwolle geëxposeerd

(Eng)

Blou Blauw is a collaboration with Antillean artist Harley Davelaar 2017. The artwork, a Caribbean Leguan and a Dutch Frog, keep each other back-to-back in balance. They are a metaphor for us, the Dutch and Antillean sapiens but actually for all sapiens. The same DNA, once the same origin but shaped by migration, environment and climate. In our image, they, the iguana and the frog, have merged together, exploring each other and showing each other’s qualities. Typical Caribbean and Dutch elements recur in the execution, such as a Delft-blue print in combination with Antillean colours and the blue feet named after the Blou Blou lizard. The sculpture is therefore appropriately named Blou Blauw. The Blou Blou is a lizard with azure feet and tail. In its name, actually, everything comes together; the blue of the Delft Blue, the Zwolle Blue as in the blue-white flag and the blue fingers and the blue from the Antillean flag, the colour of the Caribbean sea, the feet of the Blou Blou. The artwork is Blou Blauw is an occasional collaboration between Harley Davelaar and Marit Otto at the invitation of Nora Kastein and Hugh Neil (Margin-art & media) on the occasion of the Caribean celebration Jamshak. During the summer of 2017 it was exhibited in the Stadkamer, Zwolle

2016 Anatomia Corpus Suaves