Remains Of Today stories

Nederlandse en Engelse teksten om en om. Dutch and English

Een overzicht van 100 verbals en UFO’s uit de Remains Of Today serie

An overview of the last 25 verbals and UFO’s from the Remains Of Today series.

Creatism (Verbal 01)

Startpunt en onderdeel van de Remains Of Today serie

Collage: geprinte letters en witte acryl verf op canvas

Deze willekeurig gelegde en geplaatste letters spellen de woorden Create en Art. Twee woorden die voor mij belangrijk zijn. Ik maak dus ik besta. Door te maken laat ik sporen van mijn bestaan na. De mensheid maakt en vernietigd. Vernietiging is een negatief terwijl creëren een positief is. Het maken van kunst is het superlatief van maken. En volgens sommigen is de hoogste vorm van creatism, of moet ik zeggen creationisme, in de handen van de almachtige God. In mijn geval betekent God de onbegrijpelijke natuur.

create-ism-collage-mixed media-marit otto-kunst
collage letters en caparol op canvas 30/30 cm

Create-ism (Verbal 01)

Collage: printed characters and white acrylic paint on canvas on a wooden frame

Number one and part of the Remains Of Today series.

These random placed characters are spelling the words Create and Art. Those two words are important to me. To create is to exist and to leave traces of your presence. Men create and men destroy. Destruction is a negative while creating is a positive. Creating art is a superlative in creation as such. According to some, is the highest form of create-ism, or should I say creationism, in the hands of an almighty God. According to me, God means incomprehensible nature. Create-ism all included.

Oooh Well verbal no.02

Collage; plastic tas letters en witte acryl op canvas

Een klein kunstwerkje met een knipoog, die de woorden; Oooh well, Oooh God, Oooh no en Oooh yes spelt. Het woord is zelf een kunstzinnige vorm. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden maar geld dat ook als een woord een beeld wordt? 

oh-well-collage-mixed media-marit otto-kunst
collage letters en caparol op canvas 30/30 cm In particulier bezit- Barcelona

Oooh Well (verbal no.02)

Collage: plastic bag characters and white acrylic paint on canvas on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

This is a small slightly humoristic artwork that spells the words Oooh – well, Oooh God, Oooh no, Oooh yes. The shout, Oooh is an artful shape in itself. Images speak louder than words. But what if a word becomes an image? 

Gibberish (verbal 03)

Collage van plastic tas letters, onderdeel van plastic verpakking en witte acrylverf op canvas

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Gibberish betekent zoveel als koeterwaals, onzin, Babylonische wartaal en flauwekul. Ik vind het een mooi woord wat een lading goed dekt. De klank klopt met het gevoel. De term fake-news is erg in zwang geraakt sinds het aantreden van VS president Donald Trump. De feiten die deze politicus niet goed passen worden tot fake news gedoopt, dus gibberish. Dat wekt argwaan bij de goed gelovige volger, met alle gevolgen van dien. Het omgekeerde effect is er ook, gewoon iets neerzetten met klinkers en medeklinkers en er lijkt iets zinnigs te staan. Zo werkt ons brein. Taal is eigenlijk niet meer dan een afspraak, als we waarde toekennen aan een verzameling letters betekent het iets. Taal is ook associatie, zoals het woord gibberish zelf goed associeert met wat het betekent. Kuwayt Rad 24/7. Waarmee zou je mijn tekst associëren? Ik denk dat het gibberish is.

gibberish-plastic-letters-op-canvas-2018-marit-otto
Gibberish, plastic letter op canvas, 2018

Gibberish  (verbal no. 03)

Collage:  plastic bag characters, part of plastic product wrapping and white acrylic on canvas on a wooden frame

Gibberish means as much as plain nonsense. I think it is a nice word that covers the meaning of the word well. The term fake-news is gaining popularity since Donald Trump entered the White House. Every unwanted and unsuited fact presented to this politician is put aside and gets classed as fake news, read gibberish. This wakes suspicion at the gullible follower. To be followed up with all the familiar consequences. In this case I randomly placed characters, vowels and consonants, and somehow they seem to make sense. Behold the strange invulnerable way of how our mind works. Language is really nothing more than an agreement. If we agree to grant value to a group of characters, it has value. Kuwayt Rad 24/7. What would you make of these characters?? I think it is gibberish.

Plastic People (verbal 04)

Collage van plastic inpakmateriaal en afwrijfletters op een houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Plastic staat voor gemak en hygiëne. Het is een geniale uitvinding van Alexander Parkes 1841 (Parkesine > naar zich zelf vernoemd ). Inmiddels verdrinken we er in. Plastic People verwijst naar het plastic in of aan ons. Wat ooit als kinderspeelgoed en plastic gimmick begon; Barbie en Ken groeide in de 21e eeuw uit tot een tikje ordinair maar toch gewild schoonheidsideaal. Wie had dat ooit gedacht. Dat brengt me bij de volgende vraag; ‘worden we uiteindelijk zelf plastic in een plastic wereld?

plastic-people-2019-verbal-no.9-tekst- plakletters-op-plastic-zak
Plastic People. verbal no.9. Plastic zak -icoontjes en plakletters 30/30 cm 2019

Plastic People (verbal no. 04)

Collage: plastic wrapping foil and transferable characters on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Plastic stands for convenience and hygiene. This was a genius invention by Alexander Parkes 1841(named Parkesine at first). Today, we drown in it. ‘Plastic People’ is addressing the plastic in and on us. What once started out as toy dolls and plastic iconic gimmicks developed into a tad vulgar but yet actual and desired beauty ideal? Who would have guessed? That leads me to the question; do we become plastic in a plastic world?

The No’s Have It or The Nose Have it. (verbal no.05)

Collage: letters uit tijdschriften en kranten en witte acrylverf op houten frame.

Geïnspireerd door de recente ontwikkelingen in de Brexit. Met name de beelden uit het Britse Lagerhuis en de voorzitter die na het tellen van de stemmen de historische woorden ‘The no’s have it’ proclameert. Deze politieke situatie zat muurvast en is (denk ik) in zijn geheel te betreuren. Maar het beeld van de voorzitter die steeds hard/harder iets proclameert, zonder versterking, want de Britten houden van traditie, om boven het geroezemoes uit te komen is ook best komisch. Zeker als je ineens ‘The Nose Have It’ hoort in plaats van….

plastic-letters-op-canvas-2018-marit-otto-verbal
The-No’s(e)-Have,plastic letter op canvas, 2019

The-Nose-Have-It (verbal no. 05)

Collage: characters from magazine and newspapers and white acrylic paint on canvas on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Inspired by recent developments concerning Brexit. Especially the images of the British House of Commons and the chairman after the counting of the votes and the proclamation of the historical words  “The No’s Have It”. This political situation was stuck and jammed and was quite unsatisfactory at the time.  But the image of the chairman calling out as loud as he can to shout down the buzz of arbitrary arguing politicians in the room is also quite comic. Certainly if you suddenly seem to hear “The Nose Have It’ instead of…. 

The American Dream (verbal no.06)

Collage; poster tekst en witte acrylverf op transparante stof  op houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De Amerikaanse droom is een begrip. Net als de uitspraak, ‘van krantenjongen naar miljonair’, een basis concept is over wat Noord-Amerika is en wil zijn. Namelijk; het land (de droom) (waar) gemaakt door immigranten uit heel de wereld. Elke Amerikaan behalve dan de Indiaan is non-native. De droom is de uitnodiging voor iedereen die er iets van wil maken. Want, “if you make it there, you make it anywhere”. Natuurlijk is dat niet voor iedere Amerikaan weggelegd.  Want het is wel het narratief van de winnaar en niet iedereen heeft evenveel toegang tot deze droom.

verbal-the-american-dream-by-marit-otto-kunstenaar-artist-atelier007
Verbal-The American Dream-papertext and acrylic on transparant fabric and frame- 30/30 cm

The American Dream (verbal no. 06)

Collage: poster text and white acrylic paint on transparent fabric on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

The American Dream is an iconic concept Just like the phrase ‘from paperboy to millionaire’. A basic concept about what (North) America is and wants to be. Bare in mind; the country is made and created by immigrants from all over the world. Each American, except the Indian, is not native. The dream is an invitation for everybody who wants to chase it. If you make it there, you can make it anywhere, right? Of course there is some cherry picking involved. The American dream is the story of the winners, not just everybody can claim this dream. Or can they?

Still Sparkling Still (verbal no.07)

Collage: 6 doppen van bruisende en platte waterflessen en matte witte lakverf op canvas op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Ontmoet verbal no.7. Een waterflesje is, of moet ik zeggen 6 waterflesjes, zijn de inspiratiebron voor dit kunstwerkje. Het zijn ingesleten termen als het gaat om keuze in water, plat of bubbels. Niet waard om een extra gedachte aan te verspillen nadat je gekozen hebt. Maar gecombineerd is het een statement. Het zegt zoveel als; Ik ben er nog, ik leef en bruis!

still-sparkling-still-2019-verbal-no7-caps-dopjes-on-op-canvas-marit-otto-2019
verbal no.7. Waterfles dopjes/waterbottlecaps op canvas/on canvas. 2019

Still Sparkling Still (verbal 07)

Collage: six caps from bottles still and sparkling water, lacquer paint matte white on canvas on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

Meet verbal no 7. A bottle of water is, or should I say 6 bottles of water were the inspiration for this piece of art. Sparkling and still are such common words when it comes to the choice in water. Not even worth to give it a second thought after you made your choice. Combined it’s a statement that seems to say; I am still here, very much alive and still sparkling!

Revolution Will Not Be Televised (verbal no.08)

Collage: geknipte letters uit tijdschriften en kranten en krijt en schoolbordverf op canvas op houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Dit kunstwerk is ontleent aan een tekst van een beroemd en invloedrijk nummer van Gil Scott-Heron. 1974, ‘The Revolution Will Not Be Televised’. Ik heb ‘The’ weggelaten in mijn kunstwerk om de revolutie waaraan hij refereert meer universeel te maken en wie weet, nog op handen zijnde.

revolution-will-not-be televised-2019-verbal-no8-tekst-on-op-canvas-marit-otto-2019
Revolution Will Not Be televised. verbal no.8. Titel van song Gil Scott Heron op bord-verf en krijt. 30/30 cm 2019- verkocht particulier Thun, Zwitzerland.

Revolution Will Not Be Televised (verbal no. 08)

Collage: paper cut typeface from magazine and newspaper and chalk on blackboard paint on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

This artwork is distracted from a famous and influential music-art -piece by Gil Scott-Heron. 1974, ‘The Revolution Will Not Be Televised’. I deleted the word ‘The ’at the beginning to make the revolution he is referring to more universal and still to come.

To Avoid A void (verbal no. 09)

Collage; plastic inpak materiaal en witte acryl verf op canvas op houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Deze readymade is uit een plastic bescherm zakje geknipt. Ik kan me niet meer herinneren wat er in zat. Het product uit het zakje was waarschijnlijk afkomstig uit het verre China. Ik neem dat aan, sorry voor mijn stereotypering, omdat Chinese bedrijven vaak zogenaamde Engelse waarschuwingsteksten op hun verpakkingen zetten. Deze teksten zijn vaak vrij vertaald naar het Chinglish en zitten vol van onschuldige, grappige fouten. Als we het er nu toch over hebben, de boodschap in de tekst op dit kunstwerkje lijkt duidelijk; Avoid a void!

plastic-letters-op-canvas-2018-marit-otto-verbal
Avoid – A void- Have,plastic letter op canvas, 2019

To Avoid A void (verbal no. 09)

Collage; plastic wrapping material and white acrylic paint on canvas on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

This readymade is taken from a plastic protection sheet or bag. I can’t recall the content or use of it. The original product hosted by this sheet or bag came probably all the way from China. I presume this, excuse my stereotyping, because the Chinese companies often send products accompanied with so called English warning notes. These notes are freely translated into Chinglish, filled with harmless and cute mistakes. When it comes to these lines on this piece, the message seems clear: Avoid a void!

Fame (makes a man take things over) verbal no. 10

Collage: jute-tas van Bowie Is- promotiemateriaal van het Groninger Museum met gevonden en geknipte letters die het woord Fame spellen op houten frame

De sub regel “Makes a man take things over” is tevens ontleent aan het refrein van het zelfde nummer. Dit is een combinatie van beelden, tekst en een parallel naar Popart- kunstenaar, en Bowie vriend, Andy Warhol.  Zijn statement ‘In the future everyone will be famous for 15 minutes’, blijkt met terug werkende kracht de spijker op zijn kop. Was Warhol een visionair? En had hij toen enig idee van de omvang van dit concept in de echte wereld? Hebben wij dat eigenlijk?

fame-makes-a-man-take-things-over-2019-verbal-no-10-marit-otto
Fame 2019 (makes a man take things over). verbal no.10. Jute tas (Groninger museum IS) -Papieren letters en plakletters (zilver)

Fame (makes a man take things over) verbal no. 10

Collage; canvas bag of – Bowie IS- promotional material by the Groningen Museum, NL and found and cut typefaces shaping the word Fame on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

Inspired by the eponymous song – Fame by Bowie. The sub sentence: “Makes a man take things over” is also distracted from a chorus line from the same song. This is a combination of images, text and has a parallel to pop art artist, and Bowie friend, Andy Warhol.  His statement “In the future everyone will be famous for 15 minutes”, seems spot on in hindsight. Was Warhol a visionary? Did he have any idea of the magnitude of this concept in reality? Do we, really?

Gutmensch (verbal no. 11)

Collage: papieren letters uit tijdschriften en kranten en lak op inpakpapier op houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today Serie

Het woord Gutmensch wordt hier uitgelicht . Dit woord moet met enige ironie gelezen worden. Een sarcastische typering van een politiek correct persoon,  de barmhartige Samaritaan die bevestiging zoekt. Een woord dat geclaimd, gebruikt en wellicht ook uitgevonden is door de rivaal van de Gutmensch. Ik nodig iedereen uit het woord te omarmen en er ook naar te handelen, totdat de gutmensch maatschappelijk zo ingebed is dat de meerderheid een mens is, als de meeste mensen, in basis- goed!? Wat zou daar eigenlijk op tegen zijn?

gutmensch-verbal-no-10-2019-collage
Gutmensch 2019 verbal no.11. collage van letters op papier

Gutmensch (verbal nr 11)

Collage: paper characters from magazines and newspapers on wrapping-paper on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

The word Gut mensch is on display here. This must be read with a little irony. It is a sarcastic typecast of a political correct person. Are we talking about the Good Samaritan who seeks approval? Is Gut mensch a word, claimed, used and maybe invented by the rivals of the Gut mensch? I dare you all to embrace the word and act like it, until a gut mensch is truly embedded and merely a mensch as most men are-good!

Faith (verbal no. 12)

Collage: zwart wit screenprint en rode acrylverf op plastic op houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today Serie

Faith – Vertrouwen, het fundament onder elke religie. Universeel maar divers in interpretatie. Wie of wat we vertrouwen, volgen of naleven dat is meer dan ooit de vraag!

faith-2019-print-verf-verbal-no-12
Faith 2019 verbal no.12. print + verf

Faith (verbal nr. 12)

Collage: black and white screen-printing and red acrylic paint on plastic on a wooden frame 

Part of the Remains Of Today series

Faith -Trust, the word religion is founded on. It is a universal word but divers in interpretation. Whom or what do we have faith in, that’s more than ever the question.

The Numbers That Shows (Verbal no. 13)

Collage;  nummers, streepjescode en etiket op overblijfsel van vlaggenstof.

The Numbers That Shows toont willekeurige getallen. Deze getallen zeggen iets binnen een bepaalde context. Daarbuiten zijn het gewoon getallen. In onze wereld van grafieken, koopkrachtplaatjes, verkiezingspolls, statistieken, rapportcijfers, rentepercentages, beursnoteringen enzovoort,  koppelen we allerlei -emoties- of rationele keuzes en handelingen- aan cijfers. Maar cijfers kunnen hardvochtig zijn als het gaat om de notatie van slachtoffers (mens-dier) van rampen, oorlogen, stalbranden en verdwijnende biodiversiteit. Of cijfers over hongerlijdende, niet naar schoolgaanden en de onderdrukten. Maar daarentegen kunnen cijfers ook suggereren dat alles op rolletjes loopt of verhullen hoe echt het eigenlijk gaat. Wie zijn wij? Zijn wij slechts een nummer,  a number that shows?

the- numbers-that-shows-2019-verbal-no-13-30/30cm- marit-otto
The Numbers That Shows 2019 verbal no.13. plastic getallen, etiket,streepjescode en acrylverf op vlaggenstof. 30/30cm

The Number That Shows (verbal no. 13)

Collage; numbers, stripe code and label on remains of commercial flag.

The Numbers That Show shows some random picked numbers. These numbers mean something within a certain context. Besides the context they are just numbers. In our world of diagrams, exit polls, statistics, term results, interest, index, and quotations, we connect emotion or rational choice and action to these figures. But figures can be stone-cold if it concerns notation of victims (human and animal) of disaster, wars, stable fires, disappearing biodiversity or figures about starvation, non educated or repressed in third world countries. On the other hand it can also suggest that everything is just hunky dory! Who are we? Are we merely a number of the many, a number that shows?

Extra Blond (verbals no. 14)

Collage; bierviltje, acrylverf en  correctielint op canvas op houten frame

Extra blond verwijst naar mijn eigen blonde haar en alle vooroordelen over blondines. Een blondine is of wel een dom dan wel sexy blondje In mij geval kan ik melden; ik zie mij zelf niet als dom….

Extrablond-2019-verbal-no-14-30/30cm- marit-otto
Extra Blond 2019- verbal no.14. bierviltje + acryl en correctielint op canvas.

Extra Blond (verbal no. 14) 

Collage: a beermat, some correction tape and white acrylic paint on canvas on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Extra blond is referring to my own hair colour and all prejudice about blonds. Either we are dumb, sexy or sexy and dumb ! In my case I state with some irony; Hey guys, I might be good looking but I am not stupid.

Contemporary Slavery (verbal no.. 15)

Collage: 1 gevonden object, een kledinglabel van een kledingmerk op katoen gestikt op een houten frame.

De vindlocatie van dit stukje textiel was bij het stoplicht, hoek Rieteweg- Ceintuurbaan, Zwolle. Dit stukje-stof -plaklabel refereert naar zowel onze wegwerp maatschappij als naar moderne slavernij die plaatsvindtin de 3e wereld textielfabrieken en katoenvelden. Waar sommige gewoon goedkope mode willen heeft voor anderen hun arbeid en bestaan geen waarde. Een paradox.

Slavery-2019-verbal-no-15-30/30 cm- marit-otto
(Contemporary) Slavery – 2019- verbal no.15. Cotton and sticked label 30 X 30

(Contemporary) Slavery (verbal no.15)

 Collage: cotton and stitched label on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

I found this label next to a traffic light in Zwolle nearby my atelier. This piece of art is addressing both to our convenience society as to modern slavery. Modern slavery takes place in 3th world textile factories and cotton fields. While some are ‘cheap’ in fashion, others endure and suffer a life with no, or hardly any value at all. In other words, slavery still exists.

Leftie (verbal no. 16)

Collage:  gevonden plastic tas en Duck tape op houten frame

Dit werk bevat 1 gevonden object, een plastic tas, gevonden nabij CS Zwolle. Plastic afval in onze straten laten zien hoeveel we om onze omgeving geven. De mensheid zal over niet al te lange tijd in staat zijn naar alternatieve planeten te reizen (Mars) en droomt ervan het te koloniseren zoals we onze aarde ook gekoloniseerd hebben. Hoe kan het tegelijkertijd bestaan, zoveel kennis, wijsheid en immense stompzinnigheid? Wat betreft het woord leftie, het past me wel.

Extrablond-2019-verbal-no-14-30/30 cm- marit-otto
Leftie- 2019- verbal no.16. Gevonden plastic tas (vindplaats-station-Zwolle) + Ducktape. 30/30cm

Leftie (verbal no. 16)

Collage: found plastic bag and gaffer tape on a wooden frame

This artwork only contains one found object, a plastic bag found near central station Zwolle. Plastic waste and other trash on the streets shows how much we treasure our environment. Mankind soon will be able to travel to an alternative planet (Mars), and is dreaming of colonizing it. How can it exist at the same time: this great wisdom and immense stupidity? Concerning the word Leftie, I think it suits me well!

This Aggression Will Not Stand  verbal no. 17.

Collage: letters en een bulls Eye uit tijdschriften en kranten en acrylverf op canvas op houten frame

Ik heb kennis gemaakt met deze stellige uitspraak in de cultfilm The Big Lebowski van de Coen brothers. De personage Walter Sobschak (gespeeld door John Goodman) is een Vietnam veteraan die denkt dat hij Joods is, zit vol met onderdrukte agressie. Hij bezigt deze zin ‘ This aggression will not stand’ te pas en te onpas en met een nogal agressieve intonatie. Een mooi contrast met personage Jeffrey Lebowski, alias de Dude of El Duderino (gespeeld door Jeff Bridges). Hij, de dude, is een levensgenieter, halve hippie en pacifistische vriendelijke luiaard die het liefst vreedzaam en onder invloed van een jointje de wereld tegemoet treed. Deze film heeft terecht een cult status net als de Coen brothers zelf. Maar deze uitspraak van Walter, later ook geadopteerd door de zachtaardige Dude, is zelf ook iconisch geworden. Wat ik er mooi aan vind is de tegenstelling in de zin zelf.

This Aggression (Will not stand)-2019-verbal-no-17-30/30 cm- marit-otto
This Agression (Will Not Stand) – 2019- verbal no.17. letter, bullseye en acrylverf- 30/30cm

This Aggression Will Not Stand  (verbal nr 17)

Collage: characters from magazines and newspapers and red acrylic paint on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

I got to know this firm line in the cult film The Big Lebowski by the brothers Coen. The character Walter Shobshak (played by John Goodman) is a Vietnam veteran who thinks he’s Jewish. He is filled with repressed aggression. He uses this phrase ‘ This aggression will not stand’ every now and then with rather aggressive intonation.  This character stands in great contrast with, movie character, Jeffrey Lebowski, alias the Dude or El Duderino (played by Jeff Bridges). He is this friendly but lazy pacifistic hedonist that encounters the world peacefully and permanent under influence of soft drugs. This film has reached a cult status but this statement, later on adopted by gentle Dude became iconic as well. I do appreciate the contradiction of it.

UFO 01 (verbal no. 18) en UFO 02 (verbal no.19)

Collage: ondefinieerbaar gevonden objecten op vuilniszak op een houten frame

U.F.O.’s (Unidentified Found Objects) Dit zijn de eerste 2 UFO’s uit de serie. Een kenmerk van een UFO is dat het gevonden item niet door mij  te definiëren is en  er wordt bij niet in tekst wordt gecommuniceerd.

De objecten die op minimalistische wijze in compositie geplaatst zijn, zijn allen gevonden in de omgeving van mijn atelier aan de Rieteweg 10 te Zwolle en de fietsroute Rieteweg 10, naar thuis en vice versa.  Het zijn vaak stukken plastic afkomstig van ? die na het uitpakken, gebruiken van een groter iets op straat zijn terecht gekomen. Sinds ik daar oog voor heb vind ik de meest vreemde maar grafisch prachtige objecten. Vandaar ook de naam  U.F.O. Het wordt door mijn tussenkomst op een podium gezet en op een esthetische manier benaderd. Maar wat het eigenlijk in tweede instantie laat zien is hoeveel zooi we allemaal achterlaten op straat. Soms groot, zoals het vele fastfood afval wat vaak in bosjes achterblijft, maar dus ook vaak hele kleine non-descripte vormen. Trash die niemand ziet, die er bij liggen alsof moeder natuur ze daar heeft gepland en die als een steentje  in de rivier steeds van locatie veranderd. Zijn dit dezelfde stukjes plastic die uiteindelijk in buiken van vissen en vogels terecht komen? 

verbal-no.18-ufo-no.01-30x30cm-maritotto-2019
verbal nr 18-UFO- 01- Ondefinieerbaar gevonden wit object- op vuilniszak op houten frame. 30x 30 cm

UFO 01 (Verbal no.18) and UFO 02 (verbal no.19)

Collage: unidentified found objects black and white, on garbage bag on a wooden frame.

The objects, placed minimalistic in composition, are found on the streets nearby my atelier at the Rieteweg 10, Zwolle. They are pieces of plastic, part of? Or does it surpluses a bigger item? It probably hit the streets after an unwrapping routine. Ever since I am focussed on these small, strange but often graphically beautiful objects, I spot them all the time. Because of my intervention it gets staged and approached aesthetically.  But what it really reveals is the amount of trash we leave behind on the streets. Sometimes it concerns big litter like fast-food remains but as this proves also numerous non descript plastic anonymous items. Trash, noticed by no one, hanging around like it belongs there. As pieces of sandstone planned by Mother Nature, moving from location to location. Are these the same pieces of plastic found in stomachs of fish and seabirds? 

UFO 02- (verbal no.19)

Collage: ondefinieerbaar gevonden objecten op vuilniszak op een houten frame

U.F.O.’s (Unidentified Found Objects) Dit zijn de eerste 2 UFO’s uit de serie. Een kenmerk van een UFO is dat het gevonden item niet door mij  te definiëren is en  er wordt bij niet in tekst wordt gecommuniceerd.

De objecten die op minimalistische wijze in compositie geplaatst zijn, zijn allen gevonden in de omgeving van mijn atelier aan de Rieteweg 10 te Zwolle en de fietsroute Rieteweg 10, naar thuis en vice versa.  Het zijn vaak stukken plastic afkomstig van ? die na het uitpakken, gebruiken van een groter iets op straat zijn terecht gekomen. Sinds ik daar oog voor heb vind ik de meest vreemde maar grafisch prachtige objecten. Vandaar ook de naam  U.F.O. Het wordt door mijn tussenkomst op een podium gezet en op een esthetische manier benaderd. Maar wat het eigenlijk in tweede instantie laat zien is hoeveel zooi we allemaal achterlaten op straat. Soms groot, zoals het vele fastfood afval wat vaak in bosjes achterblijft, maar dus ook vaak hele kleine non-descripte vormen. Trash die niemand ziet, die er bij liggen alsof moeder natuur ze daar heeft gepland en die als een steentje  in de rivier steeds van locatie veranderd. Zijn dit dezelfde stukjes plastic die uiteindelijk in buiken van vissen en vogels terecht komen? 

verbal-no.20-ufo-no.02-30x30cm-maritotto-2019
verbal nr 20-UFO- 02- Ondefinieerbaar gevonden zwarte objecten- op stucloper op houten frame. 30x 30 cm

UFO 02 (verbal no.19)

Collage: unidentified found objects black and white, on garbage bag on a wooden frame.

The objects, placed minimalistic in composition, are found on the streets nearby my atelier at the Rieteweg 10, Zwolle. They are pieces of plastic, part of? Or does it surpluses a bigger item? It probably hit the streets after an unwrapping routine. Ever since I am focussed on these small, strange but often graphically beautiful objects, I spot them all the time. Because of my intervention it gets staged and approached aesthetically.  But what it really reveals is the amount of trash we leave behind on the streets. Sometimes it concerns big litter like fast-food remains but as this proves also numerous non descript plastic anonymous items. Trash, noticed by no one, hanging around like it belongs there. As pieces of sandstone planned by Mother Nature, moving from location to location. Are these the same pieces of plastic found in stomachs of fish and seabirds? 

NO (verbal no. 20)

Collage: letters van plastic tas en plastic verpakkingszakje op foam board.

op houten frame 

Koop een apparaat bestaande uit meerdere delen en je krijgt een doos vol sub-dozen en plastic zakjes met allerhande kleine items. Deze zakjes zijn altijd voorzien van interessante teksten zoals op dit zakje; “plastic bags can be dangerous. To  avoid  suffocation keep away from baby and children.”

Daaronder vaak : Made in China.

Nogmaals, ik wil China niet (alleen) de schuld geven van de plastic soep maar ik stel ze even als voorbeeld, want geen land zo productief als China. Er moet ook gezegd dat er massa’s onzinnige plastic dingen worden verscheept vanuit China de hele wereld over. De bottomline; zij verkopen het, wij kopen het, dus blijven zij het verkopen en zo zit je in een oneindige spiraal.

verbal-no.19-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.19 NO Gevonden letters + plastic verpakkingszakje op houten frame en foam board 30x 30cm

No (verbal no.20)

Collage: found characters from magazines and newspapers and plastic wrapping bag on foam board and a wooden frame. 

Part of the Remains Of Today series

Buy a machine with multiple parts and you are getting a box filled with smaller boxes and all kinds of plastic bags filled with all kinds of, easy to lose, small items. On these bags you often find guidelines like: ‘plastic bags can be dangerous. To avoid suffocation, keep away from babies and children’ followed by the infamous ‘made in China’.Again, I don’t want to blame just China for the plastic soup, in the size of France on our seas, but we can’t get around the fact that they are one of the most productive countries. Amongst all products they also produce and ship millions of totally unnecessary items to the rest of the world. Big piles of idle plastic objects crossing the world. The real issue here is; they sell, we buy, they sell more and we buy more, and so we end up in an endless 

Hedonism (verbal no. 21) 

Collage: gevonden en geknipte letters uit kranten en tijdschriften op (zelf) reflecterende huishoudfolie op een houten frame.

Hedonisme. Een filosofie, (leer binnen de ethiek) die stelt dat het najagen van genot en plezier de primaire doelen zijn in een mensen leven. Maximeer plezier, maximeer geluk!. Filosoof Nietzsche dacht dat Hedonisme, dit genotsaspect wat aan al het goede verbonden zou zijn iedere moraal en zingeving verdacht maakte en reduceerde tot slechts genotsbeleving. De 21eeeuw is een hedonistische eeuw. Waar dat toe leidt?  Wat was dat gezegde ook al weer; “ Ledigheid is des duivels oor kussen???

verbal-no.21-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.21 Hedonism Gevonden letters + op huishoudfolie op houten frame 30x 30cm

Hedonism (verbal no. 21)

Collage: found and cut characters from magazines and newspapers text on (self) reflecting tinfoil on a wooden frame 

Hedonism, a philosophy, (within the school of ethics) it states that the pursuit of pleasure and lust are the primary goals of a human life. Maximize pleasure; maximize happiness, pleasure over pain. Philosopher Nietzsche thought that hedonism reduced moral or ethical behaviour to merely a pleasure experience. 

The 21e century appears to be a hedonistic era, so far.  Where does it lead? And what’s that saying again? “Idle hands are the devil ‘s playgrounds?”

How to Use This Pump (verbal no. 22)

Collage: (Identified en unidentified) gevonden objecten op douche gordijn op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

UFO’s (ondefinieerbare gevonden objecten) bevragen en tonen ons consumeer en wegwerp gedrag. Je ziet een combinatie van plastic vorken (groot en klein), een frisdrank op, twee zwart rubberen (?)’undifined’ items en een wit plastic haakje van iets.

verbal-no.22-ufo-no.013-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.22/UFO 03 ‘howtousethispump’ Gevonden objecten + op douchegordijn op houten frame 30x 30cm

How to Use This Pump (Verbal no 22)

Collage: identified and unidentified found objects on a used and washed shower curtain on a wooden frame 

A composition of plastic forks (small and big), a (soda) cap, two black rubber unidentified items and finally a white hook of some kind. It  made me think of a toolkit for unknown purposes.

My Future Is So Shady, I Have to Wear Brights  (Verbal no 23)

Collage:3 kapotte zonnebrillen op aluminiumfolie en foam op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Zonnebrillen zijn functioneel. Ze beschermen je ogen tegen de zon. Ze verbergen je gevoelige blik  in geval van plotselinge coolness. Ze zijn er in een variatie aan kleur. De roze bril  heeft een specialiteit. Het gunt je een optimistische en heldere blik in de toekomst. Goed om te weten voor als de zon dooft.

Deze brillen zijn door de jaren heen gedragen, en onbruikbaar geworden door gebroken pootjes en of verloren neussteuntjes. Ze zijn opgeprikt als een zeldzame vlinder.

verbal-no.23-ufo-no.04-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.23/UFO 04 ‘My Future Is So Shady I Have to Wear Brights’ kapotte zonnebrillen onder extra stevige grofhuisvuilzak op houten frame 30x 30cm

My Future Is So Shady, I Have to Wear Bright’s’  (Verbal no 23)

Collage: 3 broken-sunglasses on tinfoil and foam on a wooden frame.

Sunglasses are functional. They are protecting your eyes from the bright sun and hiding your sensitive eyes in case of a sudden attack of coolness. It comes in a variety of colours. The pink sunglasses have a special feature; they glance at the future and make it look optimistic and bright. I don’t want to bring you down but this might come in handy when the sun expires.These specs are worn throughout the years, becoming unusable due to broken support or lost nose aids. They are pinned like rare butterflies

Plastic Money- Me (verbal no 24)

Collage: 15 cash cards op blauwe XL vuilniszak op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

15 cash cards uit het verleden, mijn verleden . Ik heb ze verzameld of er nooit afstand van kunnen doen over misschien wel de afgelopen 20 jaar. Waar staan deze kaarten voor? Mijn overeenkomst met een bank, die mij op elke gewenst moment geld geeft en afneemt ? Mijn unieke identiteit in nummers gevat? Mijn kredietwaardigheid? 

Onze levens zijn niet alleen vergeven van plastic, in vele opzichten zijn we plastic personages in een digitale wereld. 

verbal-no.24-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.24 ‘Plastic Money-Me’ Oude bank-bel pasjes op blauwe vuilniszak op houten frame 30x 30cm

Plastic Money- Me (Verbal no 24)

Collage: 15 cash cards on bleu XL garbage bag on a wooden frame.

15 cash cards from the past, my past. I collected them or never got rid of them over maybe 20 years. What do they represent? Is it my alliance with the bank that provides (and takes) me with money on any given moment? My unique Identity captured in numbers. My credibility? My freedom? Our lives are not only flooding with plastic, we are in many ways plastic personas in a digital world.

POP Life (verbal no 25)

Collage: gevonden woord op plastic tas en blauwe elastiekjes op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

“Pop life

Everybody needs a thrill

Pop life

We all got a space to fill

Pop life

Everybody can’t be on top

But life, it ain’t real funky

Unless it’s got that pop

POP Life (verbal no 25)

Collage: gevonden woord op plastic tas en blauwe elastiekjes op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

“Pop life

Everybody needs a thrill

Pop life

We all got a space to fill

Pop life

Everybody can’t be on top

But life, it ain’t real funky

Unless it’s got that pop

Dig it”

verbal-no.25-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.25 ‘POP Life’ gevonden plakletters + blauw elastiek op wit vuilniszakje op houten frame 30x 30cm

POP Life(verbal no 25

Collage: part of plastic bag strapped  with elastic strings on a wooden frame

Pop life

Everybody needs a thrill

Pop life

We all got a space to fill

Pop life

Everybody can’t be on top

But life, it ain’t real funky

Unless it’s got that pop

Dig it”

(M)ar(i)t (verbal no. 26)

Collage: Transparante witte acryl op bruine Marqt- shopper op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Met dit werk wil ik laten zien hoe alle merken appelleren aan ons gevoel van (h)erkenning en saamhorigheid. Als of het zegt ‘word een succes, wordt sexy, blijft voor eeuwig jong, wordt slim, wordt grappig, wordt spontaan, word wat je altijd al had willen zijn, laat al je dromen uitkomen…….. maar koop eerst ons product.en word ons’

Zelfs onderbewust lieren wij ons zelf aan merken en producten. Het grijpt (te) diep in op ons leven. We worden zelf merken die zich zelf aan merken verbinden. Misschien gaat het allemaal te ver en ik laat het hiermee nog iets verder gaan…..

Deze tas is gevonden op de straten van Amsterdam Zuid-2019

verbal-no.26- (M) ar (i) t-acryl-op-marqt-tas-2019
verbal no. 26 (M) ar (I) t. Acryl (wit) op Marqt tas, op houten frame, 30 x 30 x 2

(M)ar(i)t’ (Verbal no.26)

Collage: transparent white acrylic paint on a brown Marqt- shopper on a wooden frame

In this piece of art I blend in with the name of the company Marqt. With this fusion I like to show how all brands appeal to your personal need of recognition and sense of belonging. ‘Be a success, be sexy, be forever young, be sensible, be wise, be funny, be spontaneous, be what you always wanted to be, make all your dreams come true……….buy our product, become us’!

Even unconsciously we all relate to products and brands. It penetrates deeply into our lives. We are even becoming a brand ourselves, as a personal brand that endorses other brands. Maybe it has all gone too far by now and with this artwork I stretched it just a little further. 

Flat Earth (verbal no.27)

Collage: plastic letters en een klein huisgemaakt papieren bootje op een plastic tas op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

 Een paar regels uit de Flat Earthsong van Thomas Dolby; 

The Earth can be any shape you want it
Any shape at all
Dark and cold or bright and warm
Long or thin or small

But it’s home and all I ever had
And maybe why for me the Earth is flat”

 Prachtig nummer trouwens.

In de donkere middeleeuwen kon een schipper nog over de rand vallen en nooit meer omkomen. Columbus tornde niet zonder consequenties aan de platte aarde theorie.

Een groot oppervlakkige oppervlakte kreeg diepte. Er zijn er die zeggen dat ze weer plat is geworden….

verbal-no.27-flatearth-papieren-bootje-op-plastic-tas
verbal no.27 Flat Earth – huisgemaakt papieren bootje & plastic letters op plastic tas- 30 X 30 x2

Flat Earth (Verbal 27)

Collage: characters from a plastic bag and tiny homemade paper boat on a plastic bag on a wooden frame.

‘The Earth can be any shape you want it
any shape at all
Dark and cold or bright and warm
Long or thin or small

But it’s home and all I ever had

and maybe why for me the Earth is flat’

These lines come from Thomas Dolby’s Flat Earth song, which is a great song by the way

In the dark ages a sailor could tip over the edge and never return.

Columbus disputed the flat earth theory and that stayed not without consequence. Back then a huge shallow surface suddenly got dept. Some might say it turned flat again.

Who’s afraid Of Red(verbal no 28, UFO no. 4)

Collage: rood plastic gevonden object op geel vlak van textielverf op semi transparant doek op een houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Een rode ‘lint’ geplaatst in het midden van een geel vierkant- gebruikmakend van twee van de 3 primaire kleuren.  Een beetje Newman flavour in de titel en een nieuw kunstwerkje is geboren. Deze titel geleende laat me nadenken over het originele Who’s Afraid’ . In een ogenschijnlijk simpel kunstwerk waar uitsluitend kleur en vorm gebruikt is en  waaraan geen direct vakmanschap of traditie is af te lezen is maakt het kijken verwarrend. Het originele Who’s afraid… heeft nog al stof doen opwaaien. In dit geval is dat niet aan de hand. Het is wat het is en eerlijk gezegd heb ik geen idee wat het rode object is of was. Het lag op de straat zonder duidelijke reden. Het enige wat ik weet is dat de eigenaar er geen behoefte meer aan had en dat ik er iets moois in zag. Dat is waarom dit UFO no.4 is.

Who's Afraid - Verbal no. 28/ UFO no. 4 -2019
Who’s Afraid – Verbal no. 28/ UFO no. 4 Red object (tie wrap) on yellow square on semi transparent cotton fabric. 30 x 30 x 2

Who’s Afraid Of…(verbal no.28, UFO no. 04)

Collage: found red tie-wrap like plastic object and yellow textile paint on semi transparent cotton on a wooden frame

A red ribbon placed in the centre of a yellow square – using two of the 3 primary colours, add a little Newman flavour to the title and new artwork is born. Using this title makes me much aware of the original ‘ Who’s afraid of Red, Yellow and Blue. This artwork created a dispute on the issue of what true art supposed to be. Especially when it seemed restored with just a paint roller in primary colours. My interpretation of this situation would be something like this; to use basically just colour and shape without any ‘ dressing up’ is confusing for most people.  As we are all conditioned that everything should have meaning or at least relatable craftsmanship mixed with some traceable blood, sweat and tears. This is not the case with modern abstract art; it’s art for art’s sake.

As for this small artwork, it is what it is. It has no pretences. Frankly, I do not know what the red ribbon is or was. Just found it on the street with no particular purpose to be there. The only thing we know is that the owner got bored of it.

Your No-Thing/Nothing(verbal no.29)

Collage: letters van plastic tas van het merk Yourz (vindplaats vlakbij station CS Zwolle) & ondefinieerbaar plastic object (gevonden in de buurt van atelier Rieteweg 10) op vitrage op een houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Your No Thing is no.29 van de verbal serie. Spelen met de betekenis van het woord nothing. Wie weet is het woord oorspronkelijk wel afkomstig van no thing. Waar uit spreekt dat we dingen slechter behandelen dan elkaar. In een wereld van winnaars en verliezers is ongezien, en ongehoord zijn, niets zijn misschien wel het ergste wat kan de moderne mens kan overkomen. Of is het juist vrijheid?

Your No- Thing- Nothing- 2019- verbal no.29
Your No- Thing – Nothing – Verbal no.29. Characters from plastic bag ‘Yourz’ and plastic object on lace curtain- 2019. 30x 30 x 2,5 cm

You’r No Thing, Nothing (verbal no. 29)

Collage: a few plastic characters from a bag called ‘Yourz’ and an unknown plastic object on a see a through lace-curtain on a wooden frame. 

I started playing with the meaning of the word nothing. Maybe the word nothing is even rooted in the concept that we don’t want to be treated as a thing. Apparently, we treat things and objects even worse than each other. In a world of winners and losers, being unheard and unseen thus being nothing is probably the worst that can happen to modern men. But I can imagine it also something close to absolute freedom?

Only Political (verbal no. 30/ UFO no.5)

Collage: gevonden plastic doos binders (?) & plastic en hotel toiletzitting reiniging communicatie op een houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Vanwege de combinatie van het word ‘disinfected’ (ontsmet) en de herhalende verticale strepen is de associatie van onderdrukkende politiek en een gevangenis niet ver weg.

In elk systeem kunnen ongewenste gedachten gedesinfecteerd worden om verschillende redenen. Complexe situaties vragen om complexe antwoorden. Het is een ingewikkelde wereld, vindt je niet?

Only Poltical-2019- Verbal no.30/Ufo no. 5
Only Political- Verbal no. 30/ UFO no.5. Plastic carton box seal wraps and hotel toilet seat hygiene information on wooden frame. 30 x 30 x 2,5

Only Political (Verbal no. 30, UFO 05)

Collage: found carton box, seal ribbon and a plastic hotel toilet seat seal on a wooden frame.

The combination of the word ‘disinfected’ and the repeating vertical stripes calls for an association with oppressing politics and a prison bars.

In any system, unwanted thoughts can be disinfected for several reasons. One argument here could be that complex situations require complex measures. And needless to say that it is a complex world…

The Eyes have It  (verbal no. 31)

Collage: letters en afbeeldingen van ogen uit kranten en plastic tassen en gesso  op een katoenen T-shirt op een houten frame

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Eerder maakte ik The Nose have It een van de eerste verbals uit deze serie. Zoals de zin The Nose Have It mij, bijwijze van inval, als woordgrap verraste als een vrolijke inval. Lag The Eyes Have It al in de lijn van deze gedachte. Desalniettemin een lichte en vrolijke  manier van naar een trieste ontwikkeling kijken, de Brexit.

The Eyes Have It 2019- Verbal no. 31
The Eyes Have It – Verbal no. 31. Plastic bag and newspaper characters on white cotton T-shirt and gesso on wooden frame. 30 x 30 x 2,5

The Eyes Have It  (verbal no. 31

Collage: found characters and images of eyes from newspapers and a plastic bag on a prepped cotton T-shirt on a wooden frame

Earlier in this series I made The Nose have It. If the nose has it, the eyes must have it too. The sentence  ‘ The Nose Have It’ kindof got me by surprise, like a sudden cheerful epiphany. The Eyes Have is more of a logical follow upas it was already in line with the previous. Nevertheless, it is a light and cheerful way of looking at a sad thing, the break up with the UK, the Brexit. 

Artyzone  (verbal no 32)

Collage: afzet-party-lint, gestolde gele verf en Duck tape op karton op een houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

De Art zone is een denkbeeldige zone waar of waarin kunst serieus genomen wordt. Wensdenken? Een eventuele waarde van een art zone is in the Eye of the beholder 

Arty Zone 2019- verbal no. 32
Arty Zone Verbal no 32- Party Ribbon, yellow paint residu, carton box and ducktape on wood. 30 x 30 x 3

Arty zone (verbal no. 32)

Collage: barrier (party) tape solidified yellow paint and gaffer tape on cardboard on a wooden frame.

The arty zone is an imaginary zone where in or where at art is taken seriously. Wishful thinking? The potential value of an arty zone is in the eye of the beholder. 

Vault (verbal no 33/ UFO 06)

Collage: zwarte unidentified found objecten en  acrylverf op canvas op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Vreemde zwarte objecten gebruikt zijn en of eerder hebben vastgezeten aan iets groters. Plaats het in een streng zwart vierkant en plotseling staat het voor iets waar iets veilig bewaard kan worden. 

Vault 2019- verbal no. 33- UFO no. 6
Vault- Verbal no 33- UFO no. 6. Ruber and plastic objects and acrylic on canvas. 30 x 30 x 3 cm

Vault (verbal no. 33-UFO 06)

Collage: black unidentified found objects and acrylic paint on canvas on a wooden frame.

Strange worthless black objects used and or attached to something bigger before. Put it in a rigid black square and it suddenly represents the safekeeping of something worthy. 

On Top (verbal 34)

Collage: gevonden grijs object en letters van een plastic tas (Schoenenreus) op blauwe vuilniszak op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

In een prestatiemaatschappij wil iedereen aan de top staan. Zelfs als dat betekent dat je vandaar uit alleen nog maar omlaag kunt gaan.

On Top - Verbal no.34. 2019
On Top – Verbal no. 34. Plastic bag characters blue plastic object and blue seal wrap on blue garbage bag. 30 x 30 x 2

On Top  (Verbal 34)

Collage: found grey plastic object and characters from a plastic bag by Schoenenreus on a blue garbage bag on a wooden frame.

On Top  (Verbal 34)

Collage: found grey plastic object and characters from a plastic bag by Schoenenreus on a blue garbage bag on a wooden frame.

In a prestige society everyone wants to be on top. Even when it means you can only go down from there.

Bigger Fish To Fry  (verbal 35/ UFO 07) 

Collage: gevonden plastic zwarte en witte objecten en  acrylverf op canvas op een  houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Een mooi Engels gezegde om te zeggen dat je wel belangrijker zaken aan je hoofd hebt dan hetgeen voor ligt. Het suggereert ook dat die zeker opgelost gaan worden (bigger fish needs frying), of is het juist gebrek aan interesse voor de kleine visjes….

Bigger Fish To Fry-0Verbal no.35/ UFO no.7- 2019
Bigger Fish To Fry/ Verbal no. 35/ UFO no.7- 2019 Unidentified Found Objects & acrylic on canvas.30 x 30 x 2

Bigger Fish To Fry (verbal 35, UFO 7)

Collage: found plastic black and white objects and acrylic paint on canvas and a wooden frame.

A beautiful expression that states you are having other and bigger issues than the one present at the time. It also suggests some determinate solving of that same issue (bigger fish needs frying) or is it just a lack of interest in the smaller fish…

Moon in Scorpio (verbal 36 / UFO 8) 

Collage: gevonden zwart object (gebroken sok houder maat 34> 46) en witte acrylverf op canvas op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

 Ik heb de titel Moon In Scorpio gestolen van een titeltrack van de band Family Stand. Op hun beurt hebben zij het weer gestolen van de kosmos. Denk aan het Schorpioenen sterrenbeeld, als de maan in Schorpioen staat. Hoe kan zoiets kosmopolitisch nu zo plastic en aards worden? We zijn allemaal sterrenstof, as tot as en stof tot stof, wat omhoog gaat moet neer gaan en zo verder…behalve voor plastic. Wanneer wij er allang niet meer zijn kruipt, hangt, ligt  mijn Scorpio nog steeds rond. Plastic troep wil kunst zijn en onsterfelijk worden. En het zal daarin slagen.

Moon In Scorpio Verbal no. 36/ UFO no. 8- 2019
Moon In Scorpio Verbal no. 36/ UFO no. 8 2019 (Un) identified Found Objects (sokholder) on canvas- 30 x 30 x 3

Moon in Scorpio (verbal 36, UFO 08) 

College: found plastic, black object (ripped sock-holder size 34>46) and white acrylic paint on canvas and a wooden frame.

I stole the title Moon In Scorpio from a song by the band Family Stand. They, before me, took it from the cosmos. The Scorpio constellation, when the moon was in Scorpio. How can something so cosmic become so earthly? We are all stardust; ashes to ashes, dust to dust, what comes up must go down and so on.  When we are long gone my Scorpio will still crawl and lingers around. This piece of plastic trash, becoming art and all, desires to be immortal and will succeed.

Could Question Mark (verbal no. 37- UFO 9

Gevonden plastic zwart object in de vorm van een vraagteken, een rond metalen object en acryl verf op canvas op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serie

In case of sudden oblivion,           Question Mark. 

In case of unexpected curiosity,    Question Mark.

Deze objecten zijn gevonden in de buurt van mijn atelier, Rieteweg 10, Zwolle. Ze zijn waarschijnlijk een te veel aan iets, ongewenst geworden en is nu ineens opgewaardeerd tot een-her gedefinieerd- kunstwerk.

Should We Question Mark? Verbal no. 37/UFO no.9-2019
Should We Question Mark? Verbal no. 37/UFO no.9- 2019. Unidentified Found Objects & acrylic on canvas. 30 x 30 x 2

Could Question Mark (verbal no. 37, UFO 9)

Collage: found plastic black question mark shaped object, round metal object and acrylic paint on canvas on a wooden frame.

In case of sudden oblivion, Question Mark. 

In case of unexpected curiosity, Question Mark.

Power Plant (verbal no 38- UFO 10)

Collage: gevonden deel van elektrisch apparaat en plastic bloem-lijkend object op bubbel-plastic op een houten constructie

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Dit tijdperk zal de boeken ingaan als het tijdperk van de energie vraagstukken. We hebben er meer dan genoeg. 

(Flower)- Powerplant- Verbal n0. 38/ UFO no 10-2019
(Flower)- Powerplant- Verbal n0. 38/ UFO no 10- 2019 Unidentified Found Objects on bubblewrap.

Power plant (verbal no 38, UFO no. 10)

Collage: found part of electric device and plastic flower-like object on wrapping-foil and a wooden frame.

This era will be booked as the era of the energy issues.  We’ve got quite a few. 

ExpoSure (verbal no 39) 

Collage: tekst van gevonden plastic tas op het rood/witte deel van de Nederlandse vlag op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De straten van Zwolle zijn eerst blootgesteld aan deze plastic tas voordat deze zak werd blootgesteld aan u. Dit is het tijdperk van de ‘exposure’. Zonder exposure geen aanwezigheid, zonder aanwezigheid geen exposure. Maar wat als alles en iedereen al over exposed is???

Expo-Sure! Verbal no 39-2019
Expo-Sure! Verbal no 39- 2019. Found Plastic bag (expo) on white red site of Dutch vlag.

ExpoSure (verbal no. 39)

Collage: text from found plastic bag on red-white part of the Dutch flag on a wooden frame.

This is the age of exposure, without exposure there’s no presence. Without presence there’s no exposure. What if everything and everyone is already over exposed…

Red White District  (verbal no. 40)

Collage: Gevonden afzetlint, verf en  tekst op kussensloop op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De titel klinkt als een persoon met een spraakgebrek. De rood witte afzetlint, verlengd met strepen rode verf, scheidt de rode van de witte. En dat klinkt dan weer naar een segregatie van witten en roden. Niets van het bovenstaande is hier aan de hand. Een toevallige samenloop van per ongeluk gecombineerde materialen leidt naar het Red White District, waar in tegenstelling tot hoe het klinkt, nooit iets gebeurd.

Red White District Verbal no. 40- 2019
Draw The Line- (Verbal no.43). Blackboard paint en letter transfer tekst op transparante vuilnis (puin)zak

Red White District (verbal no.40)

Collage: found barrier line, paint and text on a pillow cover on a wooden frame.

The title sounds like a person with a speech impediment. The red-white barrier line, prolonged by stripes of red paint, separates the reds from the whites. That sounds like segregation of reds and whites. None of the above is at hand here. A coincidental converge of accidental combined materials is leading to the Red White District, where, in contrary of its tone, nothing ever happens.

Draw The Line (verbal no. 41)

Collage: schoolbordverf, transfer tekst en Duck tape op transparante vuilniszak op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

I keep a close watch on this art of mine
I keep my eyes wide open all the time
I keep the ends out for the tie that binds
Because art’s can be fine, I draw the line

‘Geïnspireerd op I Walk The Line van Johnny Cash’. Zie originele tekst hieronder:


I keep a close watch on this heart of mine
I keep my eyes wide open all the time
I keep the ends out for the tie that binds
Because you’re mine, I walk the line

(Johnny Cash ‘ I Walk The Line’)

Draw The Line- (Verbal no.43)
Draw The Line- (Verbal no.43). Blackboard paint en letter transfer tekst op transparante vuilnis (puin)zak

Draw The Line (verbal no. 41)

Collage: blackboard paint, transfer characters & gaffer tape on  a transparent disposal bag on a wooden  frame.

I keep a close watch on this art of mine
I keep my eyes wide open all the time
I keep the ends out for the tie that binds
Because art’s can be fine, I draw the line

‘Inspired on I Walk The Line by Johnny Cash’. See original lines below:


I keep a close watch on this heart of mine
I keep my eyes wide open all the time
I keep the ends out for the tie that binds
Because you’re mine, I walk the line

(Johnny Cash ‘ I Walk The Line’)

Produce Of India (verbal no 42) 

Collage: Blauwe acrylverf op deel van kartonnen doos part met resten tape op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serieProduce of………. Deze woorden zijn een begrip op kleding labels of als print op dozen en cargo containers die de wereld over reizen. Waarom, zou je je kunnen afvragen. In deze materiële wereld zijn er landen die je het Walhalla van goedkope producten zou kunnen noemen. Dat betekent vaak dat de levens van de werkers die schuilgaan achter de productie ook heel goedkoop zijn. Zo dat wij bij een nieuwe aankoop kunnen zeggen; “Het was een koopje! Bijna voor niets!” Wat in essentie eigenlijk waar is.

Produce Of India (verbal no. 42)

Collage: blue acrylic paint on part of a cardboard box with tape remains on a wooden frame.

Produce of………. These words are commonly found on clothing labels or as print on boxes and cargo vessels traveling the world.  In this material world there are countries that could be labelled the Walhalla of cheap products. It also means more often than once that the lives of the workforce in this cheap production chains are cheap too. So, at a new purchase we can gladly say; “It is a real bargain! ‘Almost a steel’, which it was, really…

Greener Grass (verbal no. 43UFO no. 11)

Collage: 3 gevonden groen plastic reageerbuisjes (ex ‘grass’-sigaret buisje), een gevuld met aarde en een graspolletje op witte acryl verf op transparante puinzak op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serie

“Het gras is altijd groener aan de overkant”. Een bekend gezegde. In dit specifieke geval misschien wel waar. Welke mening ik hier dan ook mee verkondig hangt denk ik af van uit welk perspectief je het bekijkt.

The groene buisjes en het groene  gras zijn gevonden in de omgeving van mijn atelier, Rieteweg- Grote Voort- Zwolle. Een kunstwerk wat een in de zoveel tijd water nodig heeft.

Greener Gras
Greener Gras

Greener Grass  (verbal no. 43, UFO no. 11)

Collage: 3 found plastic green tubes (ex ‘grass’- cigarette tubes), whereof one is filled with dirt and a tussock of grass on white acrylic paint and transparent disposal-bag on wooden frame. This is an artwork to water once in a while.

 ‘The grass is always greener on the other side’ is a well-known saying. In this particular case it might be true. Whatever meaning this represents depends on the side that is looked upon.

Let Op Kabels  (verbal no. 44. UFO no 12)

Collage: gele afzetlint met de woorden ‘ Let op kabels’, wat ondefinieerbare objecten, 2 zwarte schoenveters en een deel van een gele enveloppe op de achterkant van een canvasdoek op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Let op de kabel en de kabel-mannen dezer dagen. Ze verbinden alles wat verbonden moet worden en wie weet wel meer. De ongeziene maar meest gewilde in het tijdperk van verbinding en netwerken.

Let Op, Kabels!- Verbal no. 42-UFO no. 12- 2019
Let Op, Kabels!- (Verbal no.42- UFO no. 12). Afzetlint, touw, ongedefinieerde gevonden voorwerpen en deel van enveloppe op omgekeerd canvas op houten frame.

Let Op Kabels (Mind The Cables) (verbal no. 44. UFO no 12)

Collage: yellow plastic barrier line with ‘Let op Kabels’ written on it, few undefined objects, 2 black shoelaces and part of an yellow envelope on the backside of canvas on a wooden frame.

Mind the cables and the cable guys these days; they connect everything that needs connecting and probably even more. The unseen but most wanted in the age of connection.

Don’t Fence Me In  (verbal no. 45/ UFO no. 13)

Collage: gevonden ‘unidentified’ wit object, schoolbord en witte acrylverf op ruwe ongebleekte katoen op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Deze beroemde woorden Don’t Fence Me In, geschreven door Cole Porter,

“Let me be by myself in the evenin’ breeze
And listen to the murmur of the cottonwood trees
Send me off forever but I ask you please
Don’t fence me in”

Het zegt het helemaal; we willen niet beperkt worden, niet in een doosje gedaan worden . Maar toch framen we ons zelf en zetten we ons in een vastomlijnd kader naar anderen toe. Hm?

Don't Fence Me In Verbal 45- 2019
Don’t Fence Me In Verbal 45. Plastic gevonden object op wit doek

Don’t Fence Me In  (verbal no. 45, UFO no. 13)

Collage: found unidentified white object, blackboard and white acrylic paint on rough unbleached cotton on a wooden frame.

These famous words “Don’t Fence Me In” written by Cole Porter,

“Let me be by myself in the evenin’ breeze
And listen to the murmur of the cottonwood trees
Send me off forever but I ask you please
Don’t fence me in”

It says it all; we do not want to be framed and boxed and we don’t want to be a one trick pony. Yet we frame and fence our selves all the time to others…

Some Character  (verbal no. 46)

Collage: overgebleven letters van eerdere zoektochten, acryl en schoolbord verf op stof op een houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Voor maanden ben ik in en uit tijdschriften, kranten en tassen aan het knippen en bewaren geweest. Uiteindelijk een handje vol letters over die nergens meer lijken te passen. Maar een karakter zou geen karakter zijn als het niet gezien zou willen worden. Dus daar zijn ze dan, naakt, niet omlijst met een woord maar ogenschijnlijk nonchalant bij elkaar geveegd omdat ze er samen zo lekker uitzien. het gebeurd steeds, overal. 

Some Character verbal no. 46- 2019
Plastic letters en gevonden objecten, wide en zwarte verf op katoen.

Some Character (verbal no. 46)

Collage: Left over characters from earlier magazine and newspaper cutting and white acrylic paint on canvas on a wooden frame.

For months I’ve been cutting and saving characters from newspapers, plastic bags, magazine and so on. Finally, a hand full of characters remained with no particular goal. But a character would not be a character if not for a strong will to be seen and noticed. So here they are, naked, not dressed up in a word but casually piled up together because they look nice. It happens all the time.

The Buzz (verbal no 47)

Collage een verzameling van gekke kleine objectjes, een z en plastic zak op papier met sjabloon letters op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Een Buzz is een roddel, een gossip. Het gefluister van velen maakt ook een buzzend geluid. We houden ervan en we gaan er goed op. Maar als iets ons irriteert is het wel het gezoem van de echte zoemers, insecten. Een licht gewicht, fragiel, vliegend schepsel wat geen keus heeft dan te zoemen. Een mini luchtmobiele brigade die niet zelden het dodelijke slachtoffer wordt van een picknickende menigte.

The Buzz verbal 46- Ufo 14 -2019
The Buzz, metalen deeltjes op acryl op transparante afvalzak op papier en houten constructie

The Buzz (verbal no. 47)

Collage: divers metal and rubber parts, a tie wrap and acrylic paint on a plastic trash-bag on a wooden frame.

A buzz is a gossip or a rumour. The whisper of the many makes a buzzing noise. We love it and we thrive on it. But if anything irritates us, it’s the buzz of a regular and original buzzing creature. A light weighted and fragile, flying creature that has no choice but to buzz. Not seldom buzzing around a picnic crowd means sudden death for the smallest flying trooper.

Kartel  (Cartel) (verbal no 48)

Collage: lampen voor buizenradio van het merk Sovtec en rode letters Kartell op foam en houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Niet zeker hoe ik eraan gekomen ben. Maar ik vind ze er geweldig uitzien. Ze zaten in retro Sovjet-doosjes voorzien van Sovjet tekst. Zeg je Sovjet? Bedoelde je Rusland? Nee deze buizen komen nog uit het Sovjet tijdperk, ze zijn zeg maar vintage.. ‘когда Восток был еще.’

Kartel (Catrel) Verbal no. 48- 2019
Sovtec groove en tekst tubes op foam en hout

Kartel  (Cartel) (verbal no. 48)

Collage: groove Tubes (vintage Sovtec- electronic tubes) and text on a foam board on a wooden frame

Not sure how I got them. But I like the looks of it. They came in Soviet boxes with Soviet text.  These bulbs come from the Soviet era; they are what you might call vintage. ‘когда Восток был еще.’

Think Coca Cola (verbal no 49 – UFO no 15)

Collage: colablikje, QR code en plastic zak op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Colablikje hebben een dubieuze gewoonte op te duiken in bosjes, waterkanten, bermen en platgereden op de straten. Ze zijn nooit alleen. Ze zijn in het gezelschap van vele andere bier, fris en energy drink blikjes. Niet omdat we zorgeloos en luchtig zijn, dit reflecteert juist een hele domme en donkere kant van de mensheid.

Think Coca Cola - Verbal no.49- UFO 15-2019
Think Coca Cola – Verbal no.49- UFO 15- Colablikje, QR code & plastic zak op houten constructie.

Think Coca Cola (verbal no 49, UFO no 15)

Collage: Cola-can, QR code and plastic bag on a wooden frame.

Used Cola-cans do have this dubious habit to turn up in bushes, waterfronts, at roadsides and flattened on the streets. But they are not alone. Many other beer-, soda- and energy drink- cans join them. Not because we are care free or careless, this really reflects a dark and stupid side of mankind. 

Period (verbal no. 50)

Collage: deel van Martin Scorsese film poster,  promotie materiaal van het Eye Amsterdam, zinc witte acrylverf en bubblewrap op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De laatste verbal van de eerste reeks getiteld Period. Of het een definitieve period is of een tijdelijke was even de vraag. De eerste verbal no. 51 was ook al gemaakt dus dat suggereerde een vervolg. En dat is er gekomen.

Period. Verbal no. 50- 2019
Deel van Martin Scorsese poster- promotie materiaal

Period (verbal no. 50) 

Collage: part of Martin Scorsese film poster, promotional material from Eye Amsterdam, acrylic paint and bubble wrap on foam on a wooden frame.

This verbal is titled Period. At the time I thought this would end the series at 50. Time taught that this only marked the first half of the 50 others that followed. 

RESPECT (verbal no. 51)

Collage: gevouwen pagina uit magazine op inpak foam op een houten frame.

What you want
Baby, I got it
What you need
Do you know I got it? R. E. S. P. E. C. T.

(Aretha Franklin)

respect- verbal-no-51- 2019-
This verbal is no. 51 of the verbal series. a milestone up to a 100. What you want Baby, I got it What you need Do you know I got it? R. E. S. P. E. C. T.

Respect (verbal is no.51)

Collage: bubble foam and a folded page of a magazine that accidentally reveals the word Respect.

What you want

Baby, I got it

What you need

Do you know I got it?  R. E. S. P. E. C. T.

Monkey Town(verbal no. 52)

Collage: deel van gevonden plastic velg, postlabel Monkey Town- en gele acrylverf op doek op een houten frame. 

De velg is gevonden a/d Rieteweg  in Zwolle ter hoogte van een pompstation. Het is in stukken gebroken en lag er verloren bij. Misschien ooit gebruikt om een auto mee te tunen. Toch ook wel een beetje voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten met de keuze voor een plastic siervelg denk ik dan.. Als ik mijn fantasie even verder laat gaan zie ik een adolescent van het mannelijke soort, petje diep over de neus getrokken, in een Volkswagen Polo met een sport streep op de zijkant en een sticker met de woorden ‘hardstyle’ op de kont van de auto. Boxen die de hoedenplank geheel vullen en die op volle sterkte het autootje doen sidderen en in en uit deinzen van trilling met het raampje open. Alsof het zegt “Welcome to F*cking Monkey Town.”

monkey-town-verbal no.52-2020
Verbal no 52- deel van wielvelg, gele acryl verf en postlabel op canvas en houten frame

Monkey Town (verbal no.52)

Collage: part of found plastic wheel rim, post label Monkey Town and yellow acrylic paint on canvas on a wooden frame.

The wheel rim is found at the Rieteweg, Zwolle nearby a gas station. It is shattered and looks lost. Maybe it was once used to tune a car. Was the owner ‘in for a penny in the house’ when it comes to the choice for a plastic accessories? When I let my fantasy run wild I see an adolescent male, wearing a cap that casts a shadow on the eyes, driving a Volkswagen Polo with sporty stripes with a hard style sticker on the rear of the car. Sound systems that cover the entire hat shelf that shakes and bounces the vehicle with open windows once the volume is gone through the roof. Like it says “Welcome to F*cking Monkey Town.”

K.I.P. (verbal no 53)

Deel van gevonden plastic velg, kaart uit de Wakker Dier campagne tegen de kiloknaller kip van de AH- en roze acrylverf op doek op een houten frame. 

De velg is net als Monkey Town ook gevonden a/d Rieteweg  in Zwolle ter hoogte van een pompstation. Dit  is een compositie van twee stukken die samen op een kippenkop lijken. Wij hadden vroeger altijd kippen, een zooitje ongeregeld. 3 dikke Barnevelders, door mijn moeder gered van een vluchtheuvel in Amsterdam Zuid (gevallen uit een vrachtwagen onderweg naar…)  en een paar krielkippen.  Het kippenhok stond onder gezag een zwarte krielhaan gemaand Jakob die later opgevolgd werd door een grote jonge ambitieuze haan Sammie, die geen poot aan de grond kreeg bij de dames. De kippen luisterde naar hun naam (Rooier, Anjer, Banjer, Geeltje) en waren speels (echt waar).  Een kip reduceren tot een goedkoop massaproduct, een nugget, een vleugel, een Kentucky fried……is voor mij een onmogelijkheid. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, en het meest ondergewaardeerde beest, KIP!

KIP-verbal-no-53-2020
Verbal no. 53. deel van wielvelg, roze acryl verf en KIP kaart (Wakkerdier > AH campagne) op canvas en houten frame)

K.I.P. (verbal no. 53)

Collage: part of found plastic wheel rim, a card from the Wakker dier campaign against the cheap bargain chicken /kip of supermarket AH- and pink acrylic paint on canvas on a wooden frame.

The wheel rim is just like verbal 53- Monkey Town found at the Rieteweg in Zwolle nearby a gas station. This is a composition of two parts that resemble a chicken’s head.  We used to own chickens when I was young. There was a disorderly clan of 3 fat Barnevelders and a few bantam hens. A black bantam rooster named Jacob was the padre des familias. His successor Sammie was not taken seriously at all by his flock. The chickens responded to their names and were playful (honestly) 

Reducing a chicken to a cheap mass product, a nugget, a wing, a Kentucky Fried… Is not agreeable with me. Kip, the word for chicken in Dutch, is the most valued and various pieces of meat but also the most undervalued beast, KIP!

Worth (a minimum of 45% waste)(verbal no. 54)

Collage: gevonden plastic Woolworth tas, kleine zwart plastic items op een houten frame.

Worth, wat is van waarde, wat claimt waarde? Deze plastic tas is gevonden in London. Op de tas prijkt de aanbevelende tekst “ a minimum of 45% waste’. Dat terwijl het 100% op straat lag, afval te wezen. Een paradox.

Wort- a minimum of 45% verbal 54
verbal no 45% plastic tas en kleine plastic objecten op houtenframe

Worth (a minimum of 45% waste) (verbal no. 54)

Collage: a found plastic Woolworth bag and small black plastic items on a wooden frame.

Worth, what is worth what? Who claims this value?  This plastic bag is found on the streets of London. On the bag we read this recommendation “ a minimum of 45% waste’. We acknowledge these words while the carrier of the words is a 100% littering the streets. A paradox.

Nipple- (gate) & Bottleneck(verbal no.55 UFO 16)

Collage: restant rode verf uit hals van verftube, rode acrylverf op doek op houten frame. 30X30 cm

De meest controversiële verbal tot nu toe.  Mooi gestold tuutje van rode acrylverf. Een vissen mondje, een stukje orgaan van het een of ander, iets wat Oh roept of een Duck face, het kwam allemaal even voorbij in de keuze voor de titel. De titel is gelijk de identiteit van het kunstwerk. Ben je seksistisch als je dit werk  aantrekkelijk vind?  Kan je het ophangen in een kantoorruimte? In een garage? Zonder commentaar te krijgen…

nipple-(gate) and bottleneck- verbal no 55
verbal no 55 rode rest verf uit tube hals, acrylverf op canvas.

Nipple (gate) and Bottleneck (verbal no. 55 UFO 16)

Collage: remains of clotted red paint from the bottleneck of a red acrylic paint tube on canvas on wooden frame. 

This could as well be the most controversial verbal until now. We witness a nice solidified nozzle of red acrylic paint. Is it a fish mouth, a piece of intestines of some kind, something that cries ‘Oh’ or just a duck face, it all flashed before me in the choice of the artwork’s title. The title equals the identity of the artwork. Are you sexist if you’re drawn to his artwork? Can you place it at your office in a garage without getting comments??  

Crossroads  (verbal no.56, UFO 17) 

Collage: resten flexibele stof gebruikt voor een- (door Corona nog niet gepubliceerd)- uniek schommel ontwerp- ‘Vluchthaven’  en zwarte schoenveter op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today Serie

Een crossroad, kruising is een letterlijke en een overdrachtelijk plek om keuzes te maken. De simpelste vorm is rechtdoor, links of rechts. Een keuze die naar aanleiding van een eerder gekozen bestemming gemaakt wordt. De overdrachtelijke vorm heeft vaak te maken met grote levensvragen. Ga ik door op de ingeslagen weg of neem ik een afslag is dan vaak verbonden met onderliggende vragen als; Vind ik mijn baan of relatie nog bevredigend? Wil ik een nieuw avontuur aan gaan? Maar op metaniveau, de mensheid,  kan het ook de vraag zijn of het ingeslagen pad der vooruitgang ons verder gaat brengen of zelfs houdbaar is. Dan vraagt een afslag om moed.

Crossroads- verbal no 56- Remains Of Today- series 2020
Crossroads- verbal no 56- 2020

Crossroads (verbal no. 56, UFO no 17)

Collage: leftover flexible fabric used for a unique- (due to Corona- non published)- swing design called ‘Vluchthaven’ and black shoelace on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

A crossroad is a literal and metaphorical site to make choices. The simplest form is straight ahead, left or right. A choice that’s determined by an earlier made destination. The metaphorical form is a bit more complicated because it involves larger life questions. Will I continue this chosen path or will I take an exit. These choices are often connected to underlying questions such as; is my job or relation still satisfying? Is new adventure luring? But on a Meta level, there’s a more universal question whether our defined path of progression is sustainable and will move us forward? In that case; where is the emergency exit?

ART(verbal no.57) 

Collage: rest van folie tekst van eerder kunstwerk – To Me Or Not To Me (Stardust), roze schilders tape en witte acryl op ongeprepareerde kaasdoek.30x30cm

Het woord kunst als kunstwerk. Een soort droste effect. Er is een goeie reden om het woord ART-( kunst) even in de spotlights te zetten. Kunst is altijd aan onderhevig aan erosie. Het moet verdedigd worden tegen het onterechte toe-eigenen. Het moet zichzelf verdedigen voor haar bestaansrecht, en tegen vervlakking in een vlakke wereld. Dat terwijl de kunstenaar zelf, de schepper zich op dagelijkse basis moet wapenen tegen anti kunst cynisme en de verleiding van het commerciële dan wel nakende armoede, zowel geestelijk als fysiek. Kunstenaar zijn in deze tijd is geweldig en vreselijk in een. Er is zoveel beeld concurrentie dat de subtiele stem bijna niet meer wordt gehoord. Er is zoveel commercie dat de scheidslijnen diffuus dreigen te worden. Kunstenaar en dichter Lucebert schreef het al “alles van waarde is weerloos”,  daar voeg ik aan toe; “maar waard om voor te vechten”

Art (verbal no. 57)- remains of today-2020
Art (verbal no. 57) 2020

ART (verbal no. 57)

Collage: remains of foil from an earlier artwork ‘ To Me Or Not To Me’, pink tape and white acrylic paint on a primed canvas on a wooden frame. 

There’s a good reason to put the word Art in the spotlights. Because art is subject to erosion it must be defended against unjust appropriation. It must defend itself for her right to exist and against flattening in a flat world. While the artist, the creator must stand up to anti-art cynicism and the temptation of commerce as remedy to imminent poverty, both physically and mentally. Being an artist in this time is awesome and dreadful at the same time. Day in, day out Images are pouring out in a constant flood to such extent that the subtle voice is easily overseen. Commerce rules and borderlines are getting vague. Dutch artist and poet Lucebert wrote, “ everything of value is defenceless”. I would add “ but worth fighting for;’

Framed(verbal no 58 UFO no. 18.)

Collage: plastic raster van onbekende betekenis of toepassing. (vindplaats Grote Voort, Zwolle) en potlood op met gesso geprepareerde kaasdoek op houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Framed als in ingelijst, je bent er bij of ingedeeld en uitgelicht in een bepaalde categorie. Alles is framing dezer dagen, positief en negatief. Ik ben opgegroeid met het idee dat anderen je waarde min of meer bepalen. Je zelf in de hoofdrol in je eigen campagne over jouw eigen leven is als je het mij vraagt een relatief nieuw fenomeen. Het creëren van een digitaal alter ego, de perfecte versie van je zelf, de onsterfelijke, de onverwinnelijke. Elke stap in deze campagne is gecontroleerd en gevormd voor het publieke oog. Je zou kunnen stellen dat framing een simpele en afgevlakte representatie is van iets of iemand. Bij gebrek aan echte interesse of diepte onderzoek is een beeld al snel gevormd. Een eenvoudig oordeel is dan ook snel gemaakt.

Framed (verbal no 58- UFO no. 18)
Framed (verbal no 58- UFO no. 18.2020

Framed (verbal no. 58 UFO no.18)

Collage: plastic object of unknown origin of purpose and pencil on gesso primed canvas on a wooden frame.

Part of The Remains Of Today series.

Framed, as in a framed artwork, framed: as in your caught. Everything seems framing these days, positive or negative framing. I grew up to believe that others mostly determine how you are valued. Making your self a key subject and advertising your personal life is a relative new phenomenon. The creation of a digital alter ego, a perfect version of the imperfect mortal vulnerable one. Every step of the way is self-controlled and moulded for the public eye. One could say that framing is kind of a simple and foremost a flat representation of someone or something. By lack of real interest or in-depth inquiries, a quick draft of someone, and what he or she stands for is quickly made, just like simple judgements. 

Horizon(verbal no.59)

Collage: tape, roze, zwart, wit, afdekzeil, geel schuurpapier, touw, roze snoertje en hotel toiletreiniging banner op canvas en lakverf op houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De horizontale streep die de aarde van de hemel scheidt is magisch. Toekomst perspectief en het woord horizon worden vaak in adem genoemd. In de wetenschap spreken ze van een nieuwe horizon. Maar bij de Vikingen en of de Noormannen was de horizon de aanduiding van het einde van de wereld, iets waar je van af kon vallen. Een lijn tussen de onderwereld en het Walhalla.

Horizon (verbal no 59)- Remains Of Today- 2020
Horizon (verbal no 59) 2020

Horizon (verbal no.59)

Collage: pink tape, black, white, covering-sheet, yellow grinding paper, rope, pink wire and a toilet-clean seat-banner and paint on canvas on a wooden frame. 

Part of the Remains Of Today series

The Horizontal stripe that separates heaven from earth is magical. Future perspective and the word horizon are often verbally used in one breath. In science they refer to new horizons. But the Vikings and Normans believed that the horizon was the proverbial end of the world, you could tip off. It is a proverbial and imaginary line between the underworld and the Walhalla.

Best Bud(berbal no. 60)

Collage: ondergoed tasje en overblijfselen van flexibele stof , met kleur test, dat voor een ander project gebruikt is op hout. 30x30cm

Who’s your best bud, wie is je beste vriend? Buddy en buttocks gecombineerd maakt het woord bud. Een goed gekozen woordgrap door de maker van deze ondergoed tasjes. Je hebt natuurlijk maar één butt en die is altijd de beste want het is de jouwe. Een die altijd letterlijk achter je staat en hangt. Is bud, but eigenlijk mannelijk? Hoe zou het uitpakken bij damesondergoed versus vriendschap? Zou het dan booty of bum worden?. Of schuift het op naar andere rondingen? In dat geval zou de vriendschappelijke equivalent waarschijnlijk de bossom friend, boezem vriendin zijn.

Best Bud (verbal no. 60)- Remains Of Today- 2020
Best Bud (verbal no. 60) 2020

Best Bud (verbal no.60)

Collage: underwear bag and remains of flexible fabric with colour test used for another project on a wooden frame. 

Part of the Remains Of Today series

Who’s your best bud? Buddy and buttocks combined makes the word bud. A well-chosen gimmick created by the designer of the underwear bags.  We only have one butt so it’s always the best because it’s our own, one that always stands or hangs behind you. Is a bud really a manly thing? What would it become with ladies underwear versus friendship? Is it bum or booty?  Or does it shift to other curves? In that case the friendship equivalent would probably be; best bosom friend.

Fat Ex  (verbal no. 61)

Collage: Fed Ex postverpakking en restmateriaal van eerder project op een houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie

We kennen de Fed Ex als een, van Amerikaanse origine, delivery service. Globalisering heeft er voor gezorgd dat de pakketpost door vele bedrijvige handen gaat. Waar je ooit 1 aanbieder had voor post en pakketten heb je er nu velen. De kracht van marktwerking. Er is voor de ontvanger eigenlijk betrekkelijk weinig veranderd. Het is niet beter, niet slechter, hooguit, is het zoals zoveel zaken in de 21eeeuw, complexer. Wat we wel weten is dat ze goed zakendoen in een wereld waar 24-7 online gewinkeld wordt. Dus Fed Ex is uitgegroeid tot een Fat Ex.

Fat Ex- verbal no.61- Remains Of Today 2020
Fat Ex (verbal no 66)2020

Fat Ex  (Verbal no. 61)

Collage: Fed Ex postal wrap and leftover materials from an earlier project placed on a wooden frame. 

Part of the Remains Of Today series

 We know Fed Ex as an, from American origin, delivery service. Globalization is feeding the many industrious hands that are handling the packages. Where there was once just one, there are now many. That’s the power of competitive forces. For the addressee not much has changed. It is not better, nor worse, it is at most, as many things in the 21th century, more complex. What we do know that it’s good for business in a world that is shopping online for 24-7. So Fed Ex developed into a Fat Ex.

The Scheme Of Things

 (verbal no. 62)

Collage: witte seal-straps en bruin katoenen Marqt-tashengsels op een houten frame. 

The greater scheme of things. Er wordt wel eens gesuggereerd dat er een groter plan voor ons uitgelegd zou zijn. Je komt dan dicht bij een goddelijk concept. Want wie anders zou een groter plan beheren en om welke reden? Plannen hebben meestal een doel, wat is het doel van het groter plan en voor wie is het groter plan?. Een blik in de wereld van nu doet stevig  twijfelen aan een groter plan. Het woord chaos is beter op zijn plaats. Chaos zou weer aantonen dat de natuur uiteindelijk regeert en dat plannen doorlopend doorkruist worden zodat systemen noodgedwongen samen moeten werken om te overleven. Dat is misschien maar goed ook. 

The Scheme Of Things (verbal no. 62) 2020
The Scheme Of Things (verbal no. 62) 2020

The Scheme Of Things (verbal no.62)

Collage: white box straps and brown cotton Marqt bag-handles on a wooden frame. 

What is the greater scheme of things? There is the suggestion that there is a greater plan laid out for us. If that’s so we come close to a divine concept. Who else governs a greater plan and with what reason? Plans have goals, what is the goal of a greater scheme and who’s to benefit from it? A glance in our modern world makes you doubt a greater scheme instantly. The word chaos is more appropriate. Chaos would appoint nature to rule and traverse manmade plans constantly, so that we have to collaborate to survive out of necessity. And maybe that’s for the best.

Mini-Me (volution)(verbal no. 63)

Collage: transparante fotoprint in plastic tas en wit tape op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serieDe foto in de plastic tasis ooit gebruikt voor het werk Me-volution(2009), een zelfportret gemaakt uit duimafdrukken van inkt. Deze voorbeeld afdruk is vervolgens in het archief terecht gekomen. Archief betekent in dit geval, in een map met ander beeldmateriaal wat ooit gebruikt is of moet worden, maar omdat het met veel en weggeborgen is zinkt het naar de diepste dieptender inspiratiebronnen. Totdat er opgeruimd wordt en alles weer even aan de oppervlakte komt. Nu kijk ik alweer met andere ogen dan 10 jaar geleden en ben ik bezig met andere dingen dan toen. Soms krijgt beeldmateriaal dan ineens weer een nieuwe toepassing. Zoals dit portret in de plastic tas. 

Mini-Me (volution) verbal no.63 2020- Remains Of Today
Mini-Me (volution) verbal no.63 2020

Mini-Me (volution)  (verbal no. 63)

Collage: transparent photo print enclosed in plastic bag and white tape on a wooden frame. 

Part of the Remains Of Today series

 The picture in the plastic bag is once used for the artwork Me-volution (2009), a self-portrait made of ink thumbprints. This sample print ended up in the archives subsequently. Archive, in this case means, a folder with other footage that has been ever used or is about to be used.

Because the entire folder is filed away with loads of other things and images it sunk to the deepest bottom of the source of inspiration. Until I felt the need to tidy up a bit and everything hits the surface again. Now reviewed with other eyes than 10 years ago for I am now engaged in other things. So an image can fit a new usage, like this portrait in the plastic bag.

Sticks Together(verbal no. 64) 

 Collage: tandenstokers, lijm & zwarte acryl verf op badstof hoeslaken op houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serie

 Sticks Together- stick together of te wel: samen. Een woord wat je in deze tijd van Corona meer dan eens hoort. Te pas en te onpas. De verbinding die uitgaatvan het woord, mits oprecht, blijkt sterk. Maar zodra de commercie zich hierin mengt wordt het al snel opportunistisch. Want als de Minister President oproept tot verbinding en een poging doet een samenleving niet te laten onthechten in een crisis heeft dat functie. Maar als een supermarkt, een drogisterij  of een producent ineens allemaal zoete boodschappen gaat verkopen over hun eigen verbindende rol wordt het glad ijs.  Je weet dat het kapitalisme is doorgeschoten als bedrijven een crisis als image upgrading gaan gebruiken ten faveure van zichzelf. Netelig.

Stick Together 2020-Onderdeel van de Remains Of Today serie
Stick Together (verbal no 64- 2020

Sticks Together (verbal no. 64) 

Collage: toothpicks, glue and black acrylic paint on terry cloth fitted sheet on a wooden frame. 

Part of the Remains of Today series

Sticks Together- stick together or simplified: together, a word often heard in these days of Corona. More than we might like. The connection that is synonym to the word, as long as sincere, is strong. But in the hands of commerce it transforms rapidly into opportunism. If our Prime Minister callsout for connection in an attemptto prevent a community goingastray, it hasa function. But if a supermarket, drugstore or producer suddenly sendsall kinds of corny messages about their role as connectors it’s slippery. You know capitalism is gone throughthe roof if they use a crisis as an image upgrade Tricky.

Not Yellow(verbal no. 65)

 Collage: deel van promo print van bestaand kunstwerk getiteld ‘Hahahahahahaha’ en gestolde gele acrylverf  op een houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

 Not yellow in het Nederlands, niet geel, betekent het eigenlijk niets behalve dat het niet geel is. Wat een contradictie is met wat je ziet want dat is duidelijk een kleur geel. Maar het Engelse “ not yellow’ betekent dat je niet bang uitgevallen bent. In de wetenschap is het praktische nut van stoerheid is nog niet onomstotelijk bewezen. Want het leidt in veel gevallen tot onzinnige gespierde acties. Maar soms ook tot uitgesproken moedige daden. Maar lafheid kan ook levens redden. Ik conculdeer hieruit dat not yellow (niet bang) niet betekend dat je een held bent en dat een laffard niet het zelfde is dan een pascifist.

Not Yellow (verbal no 65- UFO-20)- Onderdeel van de Remains Of Today serie
Not Yellow (verbal no 65- UFO-20) 2020-

Not Yellow (verbal no 65)

Collage: part of a promotionalprint of an existing artwork titled ‘Hahahahahahaha’ and solidified and common use, yellow acrylic paint on a wooden frame. 

 Part Of The Remains Of Today series 

Not yellow means in Dutch literally, not yellow > niet geel, meaning nothing else than the actual colour. What in this case is a contradiction in termini, because yellow is obviously present.But the English “not yellow’ means that you are not afraid. In science the practical use of toughness is not proven jet. It often leads to senseless muscle actions. But on the other hand cowardice (being yellow) often does more harm than good but without bloodshed. Then again toughness can accidently lead to courage and cowardice can be life saving. So to conclude, I think that tough (not yellow) does not equals courage parse, as cowardice (yellow) is not the same as pacifism.

Push The Button(verbal no. 66, UFO 19)

Collage: ongedefinieerde cirkelvormige zwarte plastic objecten (vindplaats Grote voort Zwolle) op watergedragen lakverf ‘snow’ op rest katoenen tafellaken op houten frame.

Push the button roept bij mij twee sterke associaties op met  1- een fantastisch nummer van the Chemical Brothers getiteld Galvanize en 2- maar veel meer nog met de koude. De angst voor een potentiële kernoorlog die destijds veroorzaakt zou kunnen worden door een simpele ‘push op een red button’.  One push en de wereld zou absoluut meer dan een keer ten ondergaan in een kettingreactie van andere rode knoppen die ingedrukt zouden worden als antwoord op de eerste push. Het leeft minder in dit tijdperk. Er is een einde gekomen aan de koude oorlog, of moet ik zeggen aan de eerste koude oorlog? Er is een einde gekomen aan de wapenwedloop, of moet ik zeggen de eerste wapenwedloop. Grote wereldleiders hebben zich verzoend of moet ik zeggen hadden zich verzoend. En er brak een tijdperk aan van positivisme, of moet ik zeggen dat ligt al ver achter ons. Er is veel gebeurd maar de huidige staat van de wereldpolitiek is er in mijn ogen niet beter op geworden. De kopstukken jagen me mogelijk meer angst aan dan Brezjnev en Reagan in hun dagen. De button, bestaat nog. Er is een substantieel aantal totaal onberekenbare mentaal onstabiele en narcistische presidenten en verlichte en onverlichte dictators opgestaan die naar mijn idee in een gekke bui tot alles in staat zijn. Maar desondanks, we zijn er nog dus tel je zegeningen.

Push The Button Verbal no. 66- 2020
Verbal no. 66 (UFO 19)

Push The Button (verbal no. 66 (UFO 19)

Collage: unidentified circle-shaped black plastic objects, water based lacquer-paint ‘snow’ on remains of a cotton table sheet on a wooden frame.

Part of The remains Of Today series

Push the button evokes strong associations with 1- a fantastic track of the Chemical Brothers titled Galvanize and 2- but much more with the cold war. The fear for a potential nuclear war was mostly that it could easily set in motion by a simple push on a red button. One Push and a chain reaction of other button pushing would destroy the world more than once and in a wink of an eye. Nowadays this concept of war seems less urgent. The cold war has ended, or should I say the first cold war has ended. The arms race is coming to an end. Or should I say the first race came to an end. Great world leaders have reconciled and an era of positivism glowed. Or should I say this era is far behind us now.  Much has changed but the current state of global politics is not very reassuring. The world leaders now are more frightening than Brezhnev and Reagan in their days. In the meanwhile, the button still exists. There are a substantial number of totally fickle, unstable and narcissistic political leaders and despots resurrected. They seem capable of anything. But nevertheless, we are still here, still alive and kicking or suffering the last convulsions…. Count your blessings.

Eclipse(Verbal no.67, UFO no. 20)

Collage: een ondefinieerbaar cirkelvormig object, gevonden in omgeving Rieteweg, Zwolle, op zwarte vuilniszak met witte acryl op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Onwillekeurig zit het liedje ‘Total Eclipse Of The Heart’nu in mijn hoofd. Niet dat het liedje voor mij een speciale betekenis heeft maar het is een prachtige veelzeggende titel. De totale verduistering van het hart is misschien wel het meest treurige wat een voelend zoogdier kan overkomen, niet kunnen voelen, niets voelen. Het voelen maakt ons mooi, daarin kunnen we onszelf overtreffen, anderen verbazen en een gevoel van waarde geven. Soms lijken zaken van het hart niet zoveel plaats meer in te nemen in een wereld waarin zakelijk succes, fysieke kracht en schoonheid en geldelijk gewin de boventoon lijken te voeren. Dan strooit de natuur ineens roet in het eten met iets rampzaligs en is het, het hart wat blijft omkijken naar anderen en ons uiteindelijk red van verval, angst en chaos. 

Eclipse (Verbal no.67, UFO no. 20)

Eclipse (Verbal no.67, UFO no. 20)

Collage: white unidentified object and acrylic paint on black garbage bag on a wooden frame.

The song ‘Total Eclipse Of The Heart ’inadvertently found its way into my head. Not that the song has special meaning to me but the title is very significant. A total eclipse of our heart is maybe the saddest thing that can happen to a sensitive mammal. Being not able to feel is depressing. The capacity to feel makes us beautiful. As owner of feelings we are capable to transcend ourselves and amaze others. It gives us sense of value. Sometimes matters of the heart seem not so relevant in a world where commercial success, physical power and beauty and financial gain rule. But if nature spoils the fun with a bit of disaster, it’s the heart that looks after another’s wellbeing and prevents us from anxiety, decay and chaos.

Zwart Wit (Black White)(verbal no. 68)

Collage: tekst uit krant, acryl en tape op katoenen tafelkleed op een houten frame  

Part of the Remains of Today serie.

Als ik aan de woorden zwart wit denk in niet artistieke termen, komt het woord polariseren al snel boven drijven. Zwart wit hypotheses geven vaak valse argumenten en het ontbreekt vaak aan nuance. Desondanks spreekt het grote groepen mensen aan. Het pretendeert helderheid en geeft een gevoel van richting. Maar in een complexe samenleving met complexe vraagstukken bestaat zwart wit eigenlijk alleen in de extremen.  De meeste zaken zijn voor zover ze gekleurd zijn eerder grijs dan iets anders. Grijs bestaat in vele tinten en vraagt een diepere blik en gevoeliger oor. Er bestaan geen simpele antwoorden voor ingewikkelde vragen op zijn best bestaan er ingewikkelde antwoorden op simpele vragen.

Zwart Wit -verbal no.68
Zwart Wit (Black White) verbal no 68

Zwart Wit (Black White) (verbal no 68)

Collage: text from newspaper, acrylic and tape on cotton tablecloth on a wooden frame  

 Part of the Remains of Today series.

 If I think about the words black and white, in non-artistic terms, the word polarisation comes to mind. Black and white hypotheses often give false arguments and have a lack of nuance that soften the rough edges. Even though it’s appealing for a large group of people. It pretends to give direction and clarity. But in a complex society with complex questions black and white really does not exist. It only exists in the extremes.  Most things are, as far as they are coloured, grey before anything else. Grey comes in numerous shades and demands a closer look and ear. There are no simple answers to complicated questions; at best there are complicated answers to simple questions

Nurture Nature > Future?(verbal no. 69)

Collage: 3 speentjes, zwarte Duck tape, witte power tape en schilders tape en zwarte en gele acryl op een katoenen tafellaken.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Wat is nature en wat is nurture. Daar is een hele wetenschap omheen gebouwd. Dit met een doel; menselijk gedrag proberen te begrijpen. Wat zit er DNA technisch in gebakken en wat is aangeleerd gedrag. Interessant. Vaak wordt het als excuus aangevoerd, ik kan mezelf niet veranderen, ik ben altijd zo geweest of ik weet niet beter. Toch heb ik stiekem twijfels daarover want ik geloof tot op zekere hoogte in het maakbare zelf . Zoals mijn favoriete uitspraak van Nietzsche “wees meester en vormgever van je zelf” ook impliceert dat je je zelf kunt vormgeven, met inbegrip dat je voornaamste Maslow behoeften zijn vervuld. Om je zelf vorm te geven moet je een eigen kompas ontwikkelen. Een gewetensvol kompas en liefde brengt je een heel eind. Groepsdynamieken staan bijna haaks op het ontwikkelen van een eigen kompas. Dus lijkt het beter je individueel verhouden tot een groep dan er je identiteit aan ontlenen. 

Nature Nurture > future (verbal no.96)
Nurture Nature > Future? (verbal no 69)

Nurture Nature > Future?(verbal no 69)

Collage: 3 pacifiers, black gaff tape, white power tape and painters tape and   black and white acrylic on a cotton tablecloth. 

Part of the Remains Of Today series.

What is nature and what is nurture? A whole science is build around this question. With one purpose; understanding human behaviour. What is DNA wise already in the receipt and what is taught behaviour. Interesting. Phrases like ‘I cannot change me’, ‘I’ve always been this way’ or ‘I do not know any better’ are often heard excuses. I dare to doubt these excuses. I rather believe we can create ourselves till a certain extent. Like one of my favourite sayings of Nietzsche “be your own master and designer” implies that you can create your own personality. Must said, given a basis of fulfilled Maslow needs is provided.  To shape your selves it is necessary to develop your own internal compass. A conscious compass and love goes a long way. Group dynamics often stands perpendicular on this personal compass development. So your probably better off relate to a group as an individual than to extract your identity from it.

(Hard to) Handle(Verbal no. 70)

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Collage: deel van zwart geverfde vilten wijnzak, een paar recycle logo’s van een verpakking en witte acrylverf op zwarte vuilniszak op houten frame.

De rest vorm die zich aandiende toen het zwarte item het witte oppervlakte raakte heeft wel wat weg van een hendel (handle). Alle objecten in mijn verbals zijn toevallig en willekeurig. Alle verhalen erachter zijn net zo gevonden en willekeurig als de gevonden objecten zelf. Evengoed, om het schijnbaar bedoeling te geven is  vrije associatie een must. Dit raakt eigenlijk ook aan een van de waarheden achter de schone kunsten. De meeste kunstwerken zijn gecreëerd in een flow en hebben met terug werkende kracht een titel en betekenis gekregen. En dat is totaal legitiem. Andersom zou het veel meer (excuse my English) hard to handle zijn.

Hard To Handle (verbal no. 70)
(Hard to) Handle (Verbal no. 70)

(Hard to) Handle (Verbal no. 70)

Collage: part of felt-wine-bag, painted black, few recycle logos extracted from plastic bags and white acrylic paint on black garbage back on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series.

The residual shape that emerged when the black item collided with the white painted surface of the black bag has a slight resemblance with some kind of a handle. All objects in my verbal artworks are accidental and random. All stories behind it are as much as found and random as the items itself. Even though, to make it appear intended and to give it some kind of meaning free association is a must. This actually touches on some truth about art itself. Most artworks are created in a flow and are given titles and meaning in hindsight. And that’s totally legit. The other way around would be much more hard to handle.

Present(verbal no. 71)

Collage: plastic tas en geel  kaartje met de tekst present  op houten frame.

Present, aanwezig, maar betekent in te Engels ook het heden maar ook iets presenteren en cadeau. Mooi zo’n 4 dubbele betekenis. Present of presence, aanwezigheid, is de meest mysterieuze van de 3.  Je ziet het woord vaak in filmtitels figuren of letterlijk een hoofdrol hebben. De aanwezigheid van een ongrijpbaar iets is een bekend fenomeen in het horror, thriller genre. Maar er simpelweg zijn, to be, zoals Shakespeare al zei, of not to be, is de essentie van alles en niets. Het eenvoudige zijn is pure poëzie.

Present (verbal no. 71)
Present (verbal no 71)

Present (verbal no 71)

Collage: plastic bag and yellow card with the word present on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Present, meaning actual being present as a person but also the present as in now and to present to an audience as well as a gift. Nice, a 3 double meaning of a word. Present of presence, the actual being there, is the most mysterious of all. The word is often used in film titles, and as leading character, an It, in films. The illusive presence of a something is a well-known phenomenon in the Horror, thriller genre. But the simplest to be, to quote Shakespeare, or not to be, is the essence of everything and nothing. The simplicity as pure poetry

The Opposites(verbal no.72-UFO no. 21)

Collage: ondefinieerbaar gevonden plastic objecten in omgeving Russenweg Zwolle. Zwart en witte acryl verf op vlaggenstof op houten frame

 Deze vreemde vierkante objecten met ronde bolletjes, twee letters CK (Calvin Klein???!) in de buurt van de Scania aan de Russenweg, Zwolle gevonden. Geen idee wat het zou kunnen zijn of wat een eventuele toepassing zou zijn. Calvin Klein is ver te zoeken op Russenweg, dus het zal geen fashion statement zijn van een Poolse Trucker. De balletjes deden mij denken aan een parlement waar de leden keurig rij voor rij en partij bij partij zijn opgesteld om kritische vragen te stellen aan de regerende partij. Oppositie voeren. Voor oppositie heb je een tegen idee nodig om je tegen af te zetten. Zelfs bij overeenkomstige concepten zal een oppositie alles doen om het verschil zichtbaar te maken. Het doel is tegenspraak organiseren. Dat heet democratie. Maar niet zelden wordt er oppositie gevoerd als indirecte propaganda voor de eigen partij . Dat heet dan profileren.  Politiek kan vreemd zijn.

The Opposites (verbal no 72/ UFO 21)
The Opposites (verbal no.72-UFO no. 21)

The Opposites (verbal no.72- UFO no. 21)

Collage: undefined Found plastic Object found in Russenweg area, Zwolle, black & white acrylic paint on flag fabric on a wooden frame.

These strange square objects with round bulbs, two characters C and K  (Calvin Klein?) found in the neighbourhood of the truck factory, Scania at the Russenweg, Zwolle. No clue what it might be or for whatever purpose it could be used. Calvin Klein is far to be found at the Russenweg, so it is not likely a fashion statement of a Polish trucker that’s for sure.  The structured balls made me think of a parliament were the members of the house are neatly divided line for line, party with party to ask critical questions at the ruling party. 

Time is Honey(verbal no. 73)

Collage: een klein kartonnen kaartje met de tekst ‘Time is Honey’ op rode en gele acrylverf en bewerkte gestolde acryl verf op vlaggenstof op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today series

Ok, dit is een serieuze zaak, Het voortbestaan van bijen en alle andere kleine wezens die we insecten noemen is in het geding. We zijn ze zachtjes aan het vermoorden door hun basisbehoeften te vergiftigen en ze te verdelgen waar wij ze vervelend vinden. Zo ongenaakbaar en ‘schoon’ als de mensheid denkt dat zij is, bepaald ze wat van waarde is en wat niet. Dieren, insecten en bloemen als persona non-grata, Wat voor wereld is dit? Ik ben niet religieus maar zijn niet alle levende wezens goddelijk? In ons verlangen alles te controleren en te overheersen laten we alles verdwijnen. Maar als God bestond, en als God natuur was dan weet ik wel we boven aan zijn ‘verdwijn’ lijstje stond.

Time Is Honey (verbal no. 73)
Time is Honey (verbal 73)

Time is Honey (verbal 73)

Collage: small cardboard card with lines ‘Time is Honey’ on red and yellow acrylic paint and processed solidified yellow acrylic paint on flag fabric on a wooden frame. 

Part Of the Remains Of Today series

Ok, this is a serious matter. The existence of bees and other insects are at stake. We are killing them softly by poisoning their habitat and terminate them on places we find them annoying. Impeccable and clean as mankind think she is. We decide whatever is of value and what is a vermin, what is flora and what is weed. We target animals, insects and flowers as persona non-grata. What a strange world this is.  I am not religious but isn’t every living creator not divine? In our desire to control the unwanted we make everything disappear. If nature was God, I am positive that we would be on top of the list of the unwanted vermin’s. Luckily for us, they say that God is dead, exterminated perhaps?

Spying On Us Too  (verbal no. 74)

Collage: gevonden tekst op zwart witte acryl op  katoenen tafellaken op een houten frame 

Dank zij de digitale revolutie is spionage van iedereen. Een gelijke hoeveelheid verspreidde en gedeelde data is niet het zelfde als gelijkheid. Het is eerder een grote –gemene- ver- deler. Het wereld wijde web van intriges en achterdocht is oneindig. Wie is in controle, wie weet wat van wie? Kennis is macht en machtige kennissen ook. Van ruilen komt huilen zeggen ze wel eens. We hebben al geruild, onze data voor ongelimiteerd gebruik, Er wordt al ergens zacht geweend. Misschien ben ik het zelf?

Spying On Us Too (verbal no.74)
Spying On Us Too (verbal no. 74)

Spying On Us Too  (verbal no. 74)

Collage: found text on black and white acrylic paint on cotton tablecloth on a wooden frame.

Thanks to the digital revolution espionage is common good. Equal spread and wide shared data is not the same as equality. The word common devisor is more appropriate. The World Wide Web of intrigues and suspicion is infinite.  Who is in control, who knows what about who? Knowledge is power. In the Dutch language we use the phrase crying comes from swapping. We already swapped our data for unlimited access and use. Someone out there is currently weeping softly. Maybe it’s me.

New Age(verbal no 75)

Collage: papieren knipsel uit tijdschrift en  kunststof textiel print van overgebleven  materiaal uit eerder project, rode veter en acryl verf op deel van oude vlag op een houten frame.

Iedereen is in zijn eigen tijd onderdeel van een new age, een nieuw tijdperk. De nieuwe generatie nu zijn de oude-van-dagen van morgen. Net zoals dat elk ontwerp, product of modeverschijnsel ooit nieuw en trendy was, wordt het  onherroepelijk ingehaald door de nog nieuwere tijd en wordt er naar gekeken als achterhaald en ouderwets. Wat een groot misverstand is dat toch.  Zoals er sediment moet zijn om leven te laten ontkiemen, moet er geschiedenis of gisteren zijn om überhaupt te vernieuwen. Tijd is ongrijpbaar en bestaat alleen voor diegene die er zelf deel van uit maken. Dus de Oude Romeinen en zelfs de holenmens waren hedendaags in hun tijd. Al was het woord hedendaags nog niet uitgevonden. Ik wil maar zeggen het nieuwe nieuw is vaak vluchtig, dogmatisch en zeer tijdelijk. Zou het principe van vernieuwing ergo verandering niet een ware vooruitgang moeten zijn in plaats van dogmatische hedendaagsheid. Kan een hedendaagse ontwikkeling bekritiseerd worden in zijn eigen tijd zonder als ouderwets gelabeld te worden?

New Age (verbal 75)
New Age (verbal no 75)

New Age (verbal no 75)

Collage: paper cut from magazine and synthetic textile print from leftover materials of an earlier project, red shoelace and acrylic paint on old flag on a wooden frame

Everyone is in his own era part of a new age.  The new agers of now are the elderly people of tomorrow. Like any product or fashion trend, what once was happening and groovy, becomes inevitably caught up and passes by a newer age. What’s left behind is yesterday’s news. 

What a great misconception that is. Like sediment is needed for seeds to geminate, history or yesterdays are needed in order for anything to renew. Time is elusive and only really exists for the one living it. The old Romans or even the cavemen were contemporary once. Even though the word, contemporary, was not in style back then. What I really want to say is this; the newest new is often superficial, dogmatic and temporal. Should the principal of any change not be a true improvement instead of being contemporary, parse? Can a contemporary development be criticized in his own time without being labelled old fashion?

New Rituals(verbal no. 76) 

Collage: kartonnen duo (sinaasappel) houder en letters op rest van katoenen tafelkleed op houten frame. 

De 21eeeuw is de eeuw van de nieuwe rituelen. Rituelen blijken kennelijk nog altijd nodig, ook in een individualistische samenleving.. Om aan te geven bij welke stam, groep of gedachtegoed je behoort voer je dezelfde rituelen uit. Dat geeft de geruststelling of suggestie dat je nooit echt alleen bent. Nu hebben we oneindig toegang tot de hele wereld maar onze identiteiten liggen ook oneindig uit elkaar. Hoe verder identiteiten uit elkaar liggen hoe meer onthecht en vreemder de rituelen zijn die met elkaar gedeeld worden, lijkt het wel. Neem bijvoorbeeld Facebook challenges, er zijn er die zich er vol overgave op storten en anderen, zoals mijzelf, die het dan weer totaal leeg onzinnig vinden. Dat brengt me op de volgende vraag; Hebben rituelen zin als de onderliggende structuur niet tastbaar is, als betrokkene geen echte band met elkaar delen. Of heeft de hang naar nieuwe rituelen te maken met een grote culturele leegte die elders is ontstaan?

New Rituals - verbal 76- Onderdeel van de Remains Of Today serie 2020
New Rituals – verbal 76- 2020

(Eng) New Rituals (verbal 76)

Collage: cart box duo (orange) apple container and characters on remains of tablecloth on a wooden frame 

The 21th century is the age of new rituals. Rituals seem necessary in an individualistic society. Due to disappearing traditions even more necessary than it ever was. To illustrate your membership to a certain group or philosophy we conduct the same rituals. It seems comforting knowing you’re never really alone. Now, with access to the whole world our identities are literary far apart. I think, the more unknown the other really is, the more unattached the rituals become. Take Facebook challenges for instance, there are many that completely surrender themselves to all kind off challenges and then there are others, like me, who think it is total bullocks. It makes me question this; do rituals make sense if the underlying structure is not concrete or lacking real personal connection? Or does the yearning for new rituals have anything to do with a cultural void that is present elsewhere?

The World (is my Oyster)(verbal no.77)

Collage: deel van wereldkaart en transparant plastic deksel met rietjes opening, gevonden @ de Rieteweg omgeving en fragile/breekbaar tape op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie 

De wereldkaart hing altijd in mijn slaapkamer voorzien van punaises die aangaven waar ik geweest was. Ik was op een goed moment babysit voor een enorme kater, Streepje, en die heeft een einde gemaakt aan deze muur vullende kaart. Hij had een vreemde manier om aan te geven dat hij zin had in zijn ontbijt. Hij nam de buitenste loshangende rand van de kaart en begon daar dan ritmisch tegen aan te tikken. Totdat, dat niet bleek te werken dan nam hij drastischer maatregelen zoals het lostrekken en met nagels openscheuren van het papier. Stukje bij beetje trok hij het papier uit elkaar. De kat was ervan  overtuigd was dat mijn papieren wereld zijn spreekwoordelijke ‘oester’ was. Na een poosje haalde ik de overblijfselen van de kaart van de muur af en bewaarde het in mijn ‘archief’. Nu past het perfect in mijn Remains Of Today serie. 

The World (Is My Oyster) verbal 77- Remains Of Today- 2020
The World (Is My Oyster) verbal 77

The World (is my Oyster) (Verbal 77)

Collage: part of world map and transparent plastic lid with straw opening found at Rieteweg area and fragile tape on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series.

The world map was hanging in my bedroom for years. With drawing pins that marked the places I’ve been. Babysitting a friend’s huge tomcat called Streepje (Dashes) made an end to this special wall feature. He had this particular way of telling that he wanted his breakfast. He took the outskirt, the loose end of the wallpaper and tapped it for a while in an annoying rhythm. If that proved to be non sufficient he started ripping it apart, gently, bit-by-bit and piece-by-piece. The awful sound of tearing paper as the cat was convinced that my paper world was his proverbial oyster. After a while I took the corpse of what once was a map of the wall and filed away. Until now and it fits right in to my Remains Of Today project. 

Feathers and Fuss(verbal no. 78)

Collage: 3 veren en 1 ‘Stop Micro Waste’ label van een waszak, en witte acryl op  rest van gesneuvelde waszak op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Feathers and Fuss is een Engels gezegde wat betekent dat je geen toeters en bellen wilt, geen ophef.  Geen feathers and Fuss. Er zijn ego’s, situaties, etiketten, gebruiken en discussies vol van feather and fuss. Eigenlijk is het een rookgordijn waardoor je zicht op de ware situatie belemmerd wordt. Aan de andere kant zie ik graag fuss and feathers in de podiumkunst, muziek, theater en film. Doe mij 1000x liever een ‘larger than life’ glitter rockende buitenaardse wizard met een gitaar dan een boy of girl next door met een microfoon. We willen toch verwonderd blijven. In dit specifieke geval van het ‘Stop Micro Waste’ label dat ons wil aanspreken met alarmerende tekst, zou dat onderwerp nog wel wat meer Fuss kunnen gebruiken.

Fuss & Feathers (verbal no78)- Remains Of Today 2020
Fuss & Feathers (verbal no78)- 2020

Feathers and Fuss (verbal no 78)

Collage: 3 feathers and 1 ‘Stop Micro Waste’ label of a laundry bag, and white acrylic paint on residue of laundry bag on wooden frame.  

Feathers and Fuss is an English saying which says so much as you don’t want needles commotion and display. No feathers and Fuss. There are numerous egos, situations, etiquettes and discussions filled with feather and fuss. It is really a smokescreen that clutters our sight on the true situation. On the other side I like a bit of fuss and feathers in the theatre, podium, in music and film. I’d 1000 times rather see a larger than life glamming and glittering rocking guitar wizard than a boy or girl next door holding a mike.  I personally like to be astonished. In the particular case of the ‘Stop micro Waste label, that tries to address to us in alarming words. That could use a bit more feathers and fuss so it draws everyone’s attention.  

Sealed Do Not Remove Front(verbal no. 79)

Collage: rode seal strip voor onbekend gebruik, gevonden in het industriegebied Grote Voort, Zwolle, gele binnenkant kartonnen doosje en groene plastic tas van het merk (nog steeds plastic tasjes?) op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Deze groene plastic tas is niet op straat gevonden zoals meeste items in mijn serie, maar door een vriend aan mij aangereikt. Plastic is echt een issue voor mij. Ik probeer het op alle mogelijke manieren uit mijn leven te bannen. Het is geen simpele opgave daar we in een wereld leven waarin alles in plastic wordt verpakt. Mijn wekelijkse plastic overblijfselen gaan naar de plastic Hero, die overal in Nederland te vinden zijn. Toch zijn onze straten en onze natuur nog favoriete dump plekken voor afval, vooral door fast food gebruikers. De kleine plastic deeltjes microplastic die in onze zeeën drijven zijn langzamerhand onze vissen aan het vergiftigen. Er gaan zeevogels dood met plastic gevulde magen en schildpadden en andere zeedieren stikken er in. Als hoofd van de voedselketen zal dit ons uiteindelijk ook raken. 

Sealed Do Not Remove Front (verbal no 79)-Remains OF Today 2020
Sealed Do Not Remove Front (verbal no 79) 2020

Sealed Do Not Remove Front (verbal no 79)

Collage: red seal strip for unknown purpose, yellow cardboard (inside product wrapping box) and green plastic bag of Fashion brand Only (still using plastic?) on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series.

I try to ban plastic more and more from my life for good and urgent reasons. It is not a simple task as almost everything is still wrapped and boxed in plastic. My own inevitable plastic remains end up in a plastic hero recycle container. While these plastic heroes are everywhere to be found, our streets and our nature are still flocked with plastic trash. The small particles of micro plastics that float in our seas are slowly poisoning our fish, our sea birds are dying with plastic filled stomachs, and turtles and other sea creatures are suffocating from it. And as head of this food chain, in time it will affect us too. 

No Number(verbal no. 80)

Collage: nummers van een oud nummertjesapparaat ooit eigendom van de Koninklijke PTT, letters uit tijdschriften en kranten op plastic/papieren drager op een houten frame. 

Onderdeel van  the Remains Of Today series. 

Niemand wil en nummer zijn, desondanks zijn allemaal nummers in statistieken, systemen, in login codes, bij de tandarts, bij de dokter,  in het ziekenhuis, verzekeringsmaatschappij, restaurants, hotels,  met likes, in stadions, protest demonstraties, dodentallen, geboortegetallen, bevolkingsaantallen, slachtoffer-aantallen, indexen, rentes, onderzoeken, rapporten, geboorte datum, data, huis, telefoon, paspoort, lidmaatschap en banknummers. Maar toch, we willen liever niet zo behandeld worden, trek maar een nummertje.

No Number (verbal no 80)- Remains Of Today- 2020
No Number (verbal no 80) 2020

No Number (verbal no 80)

Collage: numbers from an old number apparatus owned by the Dutch postal service PTT, characters from magazines and newspapers on paper and plastic support on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series. 

Nobody want to be a number, nevertheless we are all numbers in statistics, in systems, in login codes, in line, at the dentist, hospital, insurance company, doctor, restaurants, hotels, likes, stadiums, protest marches, death rates, birth-rates, population-rates, victim-rates, indexes, interest, market value, rates, researches, data, birthdates, house, phone, passport, member and bank numbers. Still, we don’t like to be treated as one. Well pick a number.

What’s Cookin’ (verbal no. 81)

Collage: gebruikte en gebroken, meer dan 30 jaar oude, houten keuken spatel, zwarte schoenveters en witte acryl op gebruikt en gewassen douche gordijn op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

De Engelse taal is rijk als het gaat om gezegden en metaforen. Zoals deze “ Whats cooking”, wat zoveel betekent als waar ben je mee bezig? Of simpel gezegd; hoe gaat het, is er nog nieuws? Koken en brouwen zitten overdrachtelijk gesproken in dezelfde hoek als het gaat om bedenken, maken en debatteren.  Er is altijd risico op overkoken als de hittebron niet op tijd uit wordt gezet. Deze metaforische oververhitte situaties zijn makkelijk te voorkomen als er tussentijds stoom afgeblazen kan worden zodat de heethoofden weer een beetje kunnen afkoelen. 

What’s Cookin’ (verbal 81)- Remains Of Today- 2020
What’s Cookin’ (verbal 81)- Onderdeel van de Remains Of Today serie 2020

What’s Cookin’ (verbal 81)

Collage: used and broken wooden, more than 30 years old, cooking spatula from own kitchen, black shoelaces a white acrylic on used and washed shower curtain on a wooden frame.

Part of the remains Of Today series

The English language is rich as it comes to sayings and metaphors. Like this one, what’s cooking (what’s up, what gives, what’s new). Cooking and brewing are proverbial in the same lingual corner as it comes to plotting and creating and debating. As in cooking, there is always the risk of overheating. These metaphorical overheated situations are easily prevented if the steam is let off in time in order to cool down instead of meltdown.

Zin Om Nog Drie Keer Rond De Maan Te Gaan’  (Verbal no. 82)

Collage van gevonden teksten/woorden en afdruk op plastic van eerder gebruikt sjabloon op  rest gebruikt en gewassen hoeslaken op een houten frame.

 De tekst is ontstaan uit een pagina in de HP de Tijd. Door de woorden los te knippen ermee te schuiven en opnieuw te rangschikken is deze tekst ontstaan. Door toeval ligt  er een mooie fantasie of belofte. De maan is magisch en mysterieus. Het is van invloed op alles en wordt net zo makkelijk in verband gebracht met hekserij, weerwolven als met  succes en de liefde. Ook is de maan een grote inspiratiebron voor de kunsten. Zo zong Frank Sinatra bijvoorbeeld;

“Fly me to the moon
Let me play among the stars
And let me see what spring is like
On a-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me. “

Hieruit valt dus duidelijk te lezen dat een reis naar maan en de sterren een zinnebeeld is voor  liefde en verleiding. In 2013 heb ik een schilderij vernoemd naar dit nummer maar ik legde ik de associatie met ontsnapping aan en het verlangen naar. 

Dus de maan en of sterren als in het reiken naar het betere, het best of hoogst haalbare, en dat dan dus nog drie keer in dit geval.

Zin Om Nog Drie Keer Rond De Maan Te Gaan’ (Verbal no 82)- 2020
Zin Om Nog Drie Keer Rond De Maan Te Gaan’ (Verbal no 82)- Onderdeel van de Remains Of Today serie

Zin Om Nog Drie Keer Rond De Maan Te Gaan’  (verbal no 82)

(I grave for 3 more trips around the moon)

Collage: found text/words and a trace of earlier used template on the remains of a used and washed cotton sheet.

The text emerged from a page in HP magazine. By cutting and reordering the words this line occurred. By coincidence a nice fantasy or promise lies before us. The moon is magical and mysterious. It influences a range of earthlyphenomena and is just as easy connected to witchcraft and werewolves as with success and love. Furthermore it is a great inspiration for the arts. Like Frank Sinatra crooned in his song; 

“Fly me to the moon
Let me play among the stars
And let me see what spring is like
On a-Jupiter and Mars

From these lines you can clearly read that the journey to the moon and the stars stands symbol for temptation and seduction. In 2013 I named a painting after this song but my association shifted to escapism and a longing.

So the moon and the starts as in reaching to the better, best or highest achievable targets. And that for 3 times more in this case.

Covid(verbal 83)

Collage: blauwe Pedaalemmerzak (compleet) en plastic hotel toiletzitting seal op een houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Voor maanden was Covid-19 al overheersend aanwezig in de media. Niet het meest inspirerende thema maar een gegeven. Het was een uitdagende situatie waardoor het onmogelijke mogelijk leek en bleek. De Co2 emissie was dusdanig gereduceerd dat de lucht boven Peking weer blauw werd. Covid als een engel der wrake? Is het de natuur die terug vecht en ons laat zien dat zij, ondanks onze technologische voorsprong, zij toch het laatste woord heeft? 

Covid (verbal 83)-emains Of Today -2020
Covid (verbal 83)

Covid (verbal 83)

Collage: blue pedal bin sack (complete) and plastic toilet seal (?!) on wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Covid dominated the headlines of every newspaper for months. Not inspiring but a given fact. It was a compelling situation that made the impossible possible. Co2 emission was reduced to such an extent that the sky above Beijing turned blue again. Did Covid emerge as an angel of vengeance? Is it nature fighting back and showing that, despite our technological advance, she will have the last word?

Vicky Veil(verbal no. 84)

Collage: voile, vitrage, zwarte acryl en foto uit magazine op een houten frame

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

 Een knipoog naar Vicky Vale, de journaliste  en flirt van Bruce Wayne uit Batman. Voor het eerst  geïntroduceerd in 1948. Een journaliste, een werkende vrouw. In de jaren 40 een nog niet alledaags verschijnsel. Maar goed haar aanwezigheid in de film werd door haar functie een beetje bepleit maar was in werkelijkheid om haar uiterlijk te doen zoals dat in die tijd gewoon was. Door de tijd heen is zij steeds meer geëvolueerd tot bewuste en onafhankelijke vrouw die weliswaar naast Bruce Wayne staat, maar toch ook haar mannetje. Vrouw zijn, ik ben het, is een complexe bezigheid. Er zijn zoveel aspecten van je zijn die je kunt etaleren. Wat ik mooi vind aan mijn eigen tijd en plek in de wereld is dat je als vrouw niet alleen meer hoeft te letten op een mooie buitenkant maar je ook een intelligente bijdrage mag leveren. Te bedenken dat dus nog maar kort zo is en ook nog lang niet overal…

Vicky Veil (verbal no. 84)-Remains Of Today-2020
Vicky Veil (verbal no. 84)

Vicky Veil (verbal no. 84)

Collage: voile, veil, black acrylic paint and picture from a magazine on wooden frame

Part of the Remains Of Today series.

This is a cheerful wink to Vicky Vale, the journalist and flirt of Bruce Wayne in Batman. Introduced in 1948 for the first time. There she was, a journalist, a working woman, not a common phenomenon in the forties. Anyway, her appearance was more or less pleaded for by her function but in reality it had more to do with her looks, what was quite normal than. Throughout the time she evolved more and more into an independent, self-conscious woman that admittedly stood beside Bruce Wayne but stood her own ground too. Being a woman, (as I speak form myself) is a complex occupation. There are so many aspects of your being that can be displayed. 

Faux Pas(verbal no. 85, UFO 22)

Collage: plastic tas van kleding merk, verfrestjes en gevonden plastic items/labels die ik niet precies thuis kan brengen op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

 Faux pas is Frans voor een misstap. Het is zoals zoveel woorden blijven hangen in ons vocabulaire zoals het woord vocabulaire. Je kan veel zeggen van Napoleon maar hij heeft onze taal net een beetje meer je ne sais quoi gegeven. Nu wordt een faux pas eigenlijk alleen echt gebruikt in de modewereld om aan te geven dat iemand zich qua styling op glad ijs begeeft. Bij een faux pas denk ik eerlijk gezegd altijd aan de sandalen van mijn vader die vroeger bij uitstek gedragen werden met (te hoge) geitenwollen sok. Wij vonden dat toen grappig en niet echt hip. Maar de foute sandaal, nu Adilette badslippers, inclusief foute tennis sok gold dan toch een aantal jaar geleden als über fashionable onder de hiphop-loving, meestal jongens. Even lelijk als altijd maar nu even geen faux pas want mode?! Het bewijst ergens dat mode en stijl toch niet perse het zelfde zijn.

Faux pas (verbal no. 85) (UFO 22)-Remains Of Today
Faux pas (verbal no. 85) (UFO 22)

Faux Pas (verbal 85)

Collage: plastic bag of fashion brand, stains of paint and found unidentified label-like objects on wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

Faux pas is French for an aberration. It clings to our vocabulary like many other words like vocabulary. You can say a lot about Napoleon but he really gave our languages a bit of je ne sais quoi. A faux pas is used frequently in the fashion-world to describe a person who’s on a slippery road when it comes to style. When I think of a faux pas, my memory brings me back to the eighties Jesus sandals of my father.  In summertime those sandals were preferably combined with way to high hippie socks. As kids we thought of it as funny but of all things definitely not stylish. A few years ago suddenly the Adilette slipper with high up white tennis-socks came in fashion. Ugly as hell, but totally in vogue with young hip hop loving males. It somehow proves that in fashion is definitely not the same as stylish.

OK(verbal no. 86, UFO 23)

Collage: letters uit tijdschrift  (HP de Tijd) en gevonden ondefinieerbare plastic objecten gevonden in de buurt van de Rieteweg, Zwolle op  badstof hoeslaken op een houten frame

 Ok , twee letters en iedereen weet hoe je er aan toe bent.  Ik heb  even een etymologisch onderzoekje gedaan naar het wijd verspreide kleine woordje met de grote betekenis. In tegenstelling tot wat ik dacht heeft het woord, of zeg ik afkorting, vele vaders en moeders.  Volgens Wikipedia zijn er 8 mogelijke bronnen. Hier volgen de 8  bronnen In vogelvlucht; All Correct (1839 Boston Morning Post), Old Kinderhook  (1840- geboorteplaats Martin van Buren –president V.S)- gebruikt tijdens herverkiezingen, Ola Kala, Grieks voor alles goed. Au Quai (Aan Kade- gebruikt in New Orleans) . Wa Kee, Geïntroduceerd in Noord Amerika door Afrikaans slaven, Oskar Karlson, 1910 gaf op deze wijze met zijn initialen zijn fiat aan de T Ford en tot slot;  OK , een oorlog term waarbij de O als 0 gelezen moet worden en de K voor killings- zero killings. Dus OK vat in een paar letters toch een groot deel van onze geschiedenis samen. Dat vind ik best Ok, Oké, Okay, Okido, eh….

Ok (verbal no 86- UFO 23)-Remains Of Today -2020
Ok (verbal no 86- UFO 23)

OK (verbal no. 86)

Collage: towelling fitted sheet on a wooden frame.

Ok, two characters that indicate in what state you’re in. I did a little etymological research at the widespread little word with his extensive meaning. In contrast to what I always thought, the word, or must I say abbreviation, has many fathers and mothers. According to Wikipedia only there are 8 possible sources. In fast motion I take you through the 8 sources; All Correct (1839 Boston Morning Post), Old Kinderhook (1840- birthplace Martin van Buren –president V.S used in re-election), Ola Kala, Greek for All Right. Au Quai (On Quai- Used in New Orleans), Wa Kee, introduced in North America by African Slaves, Oskar Karlson, 1910 given by his initials approval to the new T Ford. and finally OK , a war term where the O has to be read as 0- and the K for killings – zero killings- So, Ok summarizes a large part of our history, I think that’s quiet Ok, Oké, Okay, Hunky Dory, eh…….

Tensed & Stretched  (verbal no. 87)

Collage: elastiek op een houten frame.

Onderdeel van de  Remains Of Today serie.

Let op dit kunstwerk is veranderlijk van aard!

De menselijke geest is als een elastiek. Het is flexibel en kan worden opgerekt tot op zekere hoogte . Mijn kunstwerk hier is gemaakt van vele elastiekjes in verschillende maten. Ze zijn gemaakt om rekbaar te zijn maar eens ze te lang en te veel uitgerekt zijn houden ze het niet vol en , zoals de menselijke geest, breekt het. Mijn boodschap aan de toekomstige koper is als volgt;  Beste Nieuwe Eigenaar; Deze vierkante verbeelding van de uitbreidbare geest heeft wel wat onderhoud nodig. Daarom krijgt u bij de aankoop een klein EHBO zakje met extra rekbaarheid. Haar toekomstige staat ligt in uw handen. Zorg er goed voor!

Tensed & Stretched (verbal no. 87)-Remains Of Today-2020
Tensed & Stretched (verbal no. 87)

Tensed & Stretched

Collage: elastic band strapped on wooden frame.  


Part of the Remains Of Today series.

Be aware; this artwork might shift in appearance.

The human mind is like an elastic band. It is flexible and can be stretched to a certain extent. My artwork here is made of many elastic bands in various sizes. They are made to be tensile but once they are stretched to the max for a longer period of time they will not hold and just like the human mind, snap! My message for the potential buyer of this artwork is as follows; dear-future owner; this square illusion of the extensible mind needs some maintenance. This is why this artwork comes with an extra bag of back-up elastic bands in various sizes. Take good care, if it snaps, fix it.

Medicine 4 All(verbal no. 88)

Collage van orale medicijnen, oog-druppelaars en geknipte tekst op voormalige semi transparante waszak op houten frame.  

Onderdeel van de  Remains Of Today serie

Volksgezondheid is een grote toekomstige uitdaging. Populatie en welvaart nemen toe en neemt aan haar zijde ook vele welvaartsziekten mee. Het ondervangen van deze fysieke ongemakken en het steeds ouder worden maakt dat de gezondheidszorg in het westen steeds duurder wordt en is het bijna onmogelijk het toegankelijk te houden voor iedereen. Ondertussen groeien de rekeningen van de verzekeringsmaatschappijen en telt de farmacie, die uitgroeit tot de nieuwe golddiggers met een business model, haar geld.  De hoofdprijs hiervoor wordt uiteindelijk betaald door hen die totaal geen welvaart hebben in deze globaliserende wereld. Zij hebben vaak niet eens toegang tot goeie gezondheidszorg. Er schijnt geen geneesmiddel te bestaan tegen sociale ongelijkheid.

Medicine 4 All (verbal no. 88)-Remains Of Today-2020
Medicine 4 All (verbal no. 88)

Medicine For All (verbal no.88)

Collage: oral medicine, eyedroppers and paper cut text on former- semi-transparent washing bag on a wooden frame. 


Part of the Remains Of Today series.

Public health care is a great future challenge. Population and welfare is increasing and brings alongside it’s own welfare diseases. Having these physical endeavours and still growing old makes healthcare in the western world almost impossible to keep public accessible for everyone and free of cost. Under while our insurance bills gets higher, and pharmacists are growing into the new ruthless gold diggers. The grand prize here for is paid by those who really lack any welfare in this globalising world. They often will not even have access to good healthcare. There seems no cure for social imbalance.

Some Character(verbal no. 89)

Collage: gebruikte lettersjablonen op zwarte afvalzak op houten frame. 

Onderdeel van de  Remains Of Today serie

We hebben karakter en we gebruiken karakters om ons mee uit te drukken. Het karakter dat hier getoond wordt noemen we het Latijnse of Romeinse schrift. Dit schrijft is wijdverspreid geraakt dankzij het Romeinse rijk. In een ander leven heb ik ook professioneel  lettertypes ontworpen. Deze lettertypes zijn uitgegeven door een grote font uitgever uit Hamburg. Voor inspiratie keek ik ook vaak naar andere schriften dan het Latijnse en zo ontstonden er en aantal cross over fonts. Een van die fonts heet Beyond Babylon, een perfecte mix van Latijns en Arabisch schrift . Nog steeds ingericht volgens ons alfabet maar met de Arabische vormgeving  en uitstraling.  Het representeert mijn visie over een eventuele toekomstige samenleving. Een gemeenschap die gewoonten en gebruiken mixed and matched, het beste van verschillende werelden haalt en ondertussen langzamerhand toewerkt naar wereldvrede. 

Some Character verbal no. 46- 2019
Plastic letters en gevonden objecten, wide en zwarte verf op katoen.

Some Character (verbal no.88)

Collage: used character template on black garbage bag on a wooden frame.

Part of The Remains Of Today series.

We have characters and we express ourselves with characters. The one on display here is called the Roman or Latin script. This script came in fashion widespread thanks to the Roman Empire. In one of my other lives I designed some characters/fonts professionally. A larger font publisher in Hamburg publishes them for me. For inspiration I glanced at other scripts than the Roman and I created some crossover typefaces. One of them is Beyond Babylon, a perfect mix between Latin and Arabic scripts. Still according to our alphabet but with special Arabic shapes and features. Representing my vision of a future society. A community that is mixing and matching cultures and habits that is getting the best of all worlds and is moving slowly towards world peace if possible at all.  

Ze Is Gebruikt(verbal no. 90)

Collage: deel van wereldkaart, plastic zak  en witte acryl verf op een houten frame

Eerder gebruikte ik al een ander deel van de zelfde wereldkaart voor verbal 77, getiteld The World’.  De woorden die deze verbal ondersteunde gingen vooral over een kater die de kaart stukje bij beetje met zijn nagels uiteen scheurde. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.  Deze verbal is meer poëtisch en treuriger tegelijkertijd. Ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een planeet dat vele wezens huisvest die geen andere planeet achter de hand hebben. Ze blijft schitteren en geeft ons het beste van wat ze heeft maar haar hemelse lichaam doet pijn en haar huid vertoont barsten. Ze is gebruikt en heeft goeie zorg nodig. 

Ze Is Gebruikt (verbal no 90.)-Remains Of Today-2020
Ze Is Gebruikt (verbal no 90.)

Ze Is Gebruikt (verbal no 90.)

Collage: part of world map, a plastic bag and white acrylic paint on wooden frame.

Earlier I used another part of the same world map in verbal 77, titled ‘The World’. The words supporting this artwork mostly described a tomcat that ripped the map to pieces, bit by bit. Based on a true story. This verbal is more poetic and sad at the same time. Also based on a true story. This is a story about beautiful blue planet. A planet that homes many living creatures that have no other planet to go. This planet is facing, lets call it, serious challenges. Nevertheless, she keeps on glowing and gives us her best. But her heavenly body is cracking and her skin is bursting. She is used and is in need of good care.

Venus Meets Mars(verbal no. 91- UFO 23)

Collage: gevonden ondefinieerbare zwarte plastic objecten en witte acrylverf op overblijfsel van een bedrijfsvlag-stof.

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Een oud gezegde wat een poging doet de verschillen tussen mannen en vrouwen te duiden.  Ik zie mijzelf als een moderne vrouw die het leuk vind om overdrachtelijk op het mannelijke schaakbord te schaken. Niet dat ik in de huid wil kruipen van de Koning, de rol van de vrije Koningin past mij prima. Zelfs als jong meisje haatte ik het idee dat er al bepaalde rollen voor mij weggelegd zouden zijn. Niet dat mijn ouders daarin dwingend waren maar meer dat de maatschappij als geheel best rolbevestigend is. Dus, ik werd kunstenaar en dat probleem leek opgelost. Bijna. Een vrouwelijke kunstenaars collectief genaamd Gorilla Girls haken in op deze thema’s met humor en ironie. Zij maken en printen vele statements zoals onder andere deze; “ The Advantages Of  Being a Woman Artist” en dan volgt er een lijst van non- voordelen. Dit statement hangt op een muur in mijn atelier, om te inspireren.

Venus Meets Mars (verbal no. 91- UFO 23) 2020- Remainsoftoday2020
Venus Meets Mars (verbal 91 – UFO 23)

Venus Meets Mars (verbal no. 91, UFO 23)

Collage: found unidentified small black plastic objects and white acrylic paint on remains of commercial flag-fabric.


Man comes from Mars and woman comes from Venus. This is an old saying that attempts to give a reasonable explanation for the differences between the sexes. I consider myself a modern woman. I do like, proverbial, to play chess on the manly chessboard. It’s not that like to pretend I’m King but the role of libero Queen suits me just fine. Even when a young girl I hated the idea that certain determined roles were laid out for me. Not that my parents pushed me in that direction, but society as a whole is very role enforcing. I became an artist and that problem seemed solved. Almost… A feminine art collective called Gorilla Girls are addressing feminine issues in the world of art. They make ironic and humorous comments and print statements like: “The Advantages Of Being a Woman Artist”- and then list all non- benefits of being one. This statement is hanging on my atelier wall. To inspire!

Stroke(verbal no. 92)

Collage: gebruikte kwast en Duck tape op de overblijfselen van katoenen kaasdoek op een houten frame. 

Deze specifieke kwast is vele jaren gebruikt voordat ik het per ongeluk, vol gezogen met zwarte verf, heb laten opdrogen. De staalharde kwast, die ik de dag daarna vond, was nu ongeschikt geworden voor zijn arbeid. Nu, niet in staat te creëren, is het zelf geëvolueerd naar een kunstwerk. Het trekt een zwarte lijn, gemaakt van Duck tape, wat zich voordoet als een verfstreek en het existeert in de tweede termijn van zijn bestaan. 

Stroke (verbal 92)- Remains Of Today 2020
Stroke (verbal 92) 2020

Stroke (verbal 92)Collage: used brush and black gaffer tape on remains of cotton cheesecloth on wooden frame.

This specific brush is used many years until one day I accidently left it drenched with black paint to dry. The rigid brush, I found the next day, became useless for it’s purpose. Now, unable to create, it evolved to an artwork itself. It draws a black line, made of gaffer tape, posing as a brush stroke and lives on in the second term of his existence  

Peace Loving Animal (verbal no. 93)

Collage: deel van gevonden wiel velg, gevonden metalen gekko of hagedis achtige vorm en acrylverf op oude heren pyjama met groene legerprint op een houten frame.  

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Ik ben geboren in de 70ties, 1970, om precies te zijn. Totaal niet bewust van de coolheid van dat tijdperk en sowieso te klein en onbetekenend om er toen iets van te vinden. Maar even zo goed, voel ik altijd de aanwezigheid van een onvermoeibaar en ietwat naïef hippie meisje in mij. Ze houdt standvastig vast aan het concept van de betere wereld in de maak. Telkens als weer aangetoond wordt dat dit ,‘ you may say that I am a dreamer’ idee uit de tijd is of misschien wel nooit heeft bestaan volgt er steevast ongeloof en een beetje wanhoop. Ik kan het niet helpen om te blijven hopen, in plaats van geloven, in een betere wereld. Dus je kan zeggen dat ik een dromer ben maar ik ben er bijna zeker van dat ik niet de enige ben. 

Peace Loving Animal (verbal no. 93)-Remains Of Today
Peace Loving Animal (verbal no. 93)

Peace Loving Animal (verbal no. 93)

Collage: part of a found wheel rim, found metal keychain in lizard or gecko shape and acrylic paint on worn out male pyjama slacks with green army print on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series.

I was born in the seventies, 1970, to be exact. Totally not aware that I was born in the coolest decennia and I was definitely too small and insignificant to fully appreciate it. But nevertheless, I always sense this inexhaustible, somewhat naïve hippie girl inside. She is tenacious holding on to the concept of a better world in the making. When proven jet again that this, ‘ you may say that I am a dreamer’, idea seems out-dated or maybe never existed at all, unbelief and little despair follows. Still, Can’t help but hope rather than believing in this better world. So, You may say I am a dreamer but I am almost sure that I am not the only one

Like Nina Said verbal no.94

Collage: gevonden letters uit tijdschriften en kranten en acrylverf op katoenen gordijnstof op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Deze tekst: ‘How can you be an artist and not reflect time’ is oorspronkelijk van jazz zangeres en fenomeen, Nina Simone. Ze sprak deze woorden om te onderbouwen waarom haar teksten zo geëngageerd waren. Zij definieert zichzelf als een activistische zangeres of een zangeres die toevallig ook nog eens activistisch was.  Haar persoonlijkheid en beroepsmatige podium persona vielen samen. Ik snap dat helemaal want ikzelf ben een kunstenaar die niet kan voorkomen dat actuele wereldse zaken in haar werk terecht komen. Niet omdat dat een keuze is maar omdat dat gene wat ik ben en wat ik maak, de wereld waarin ik leef als vanzelf weerspiegeld.

Like Nina Said (verbal no. 94)-Remains Of Today
Like Nina Said (verbal no. 94)- 2020

Like Nina Said (verbal no. 94)

Collage: found characters from magazine and newspaper and acrylic on cotton curtain on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

These lines: ‘ How can you be an artist and not reflect time’ are original from Jazz singer and phenomenon, Nina Simone. She spoke these words to explain why her songs were so ethically engaged. She defined herself as an activist singer or a singer who happens to be an activist. Her personality and stage personality or profession were intertwined. I dig this completely for I am an artist, a visual artist that cannot prevent any current worldly affairs ending up in her artworks. Not because I choose too but because I am what I create and what I create exhales the world I live in.  

Shooting Fish (verbal no. 95, UFO 23)

Collage: delen van gevonden en ongedefinieerd zwart plastic objecten  gecombineerd, een visvormig sojasaus flesje en witte en zwarte acrylverf op rest van katoenen tafelkleed op een houten frame. 

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Shooting fish in a barrel is een Engels gezegde. Het wordt vaak gebruikt om op een vrolijke wijze aan te geven dat de taak die voor een hele makkelijke is. Het heeft verder weinig uit te staan met agressie. Het gevisualiseerde wapen van gevonden plastic deeltjes ziet er meer agressief uit. Ik was soort van geschokt door de oppervlakkige overeenkomst met een echt wapen. Waar staat een afbeelding van een pistool eigenlijk voor?  Wees gerust, ik ben geen lone wolf van welke soort dan ook…..De vorm was een toevalstreffer en ik kon het gewoonweg niet weerstaan> de titel is bedoeld om de klap wat te  verzachten en het geeft een iets ander perspectief dan het beeld wat je waarschijnlijk aanvankelijk had. En daarnaast seks en geweld verkoopt, toch?

Shooting Fish (verbal no. 95)-Remains Of Today -2020
Shooting Fish (verbal no. 95)-2020

Shooting Fish (verbal no. 95, UFO 23)

Collage: parts of found unidentified black plastic objects, combined, a plastic fish shaped soy sauce container and white and black acrylic paint on remains of cotton tablecloth on a wooden frame.

Part Of The remains Of Today series

Shooting fish in a barrel is an English expression. It is often used as a cheerful remark to specify that the task ahead is a real easy one. It really has nothing to do with aggression. The visualised gun with found plastic parts looks more aggressive. I was kind of shocked by the superficial resemblance with a real gun. What does the image of a gun actually represent? Rest assure I am not a lone wolf of any kind…. The shape was pure coincidence and I just could not resist. The title is meant to soften the blow a bit and gives it a different perspective than the one you probably initially had. And besides sex and violence sells, right?  

Het Offer (verbal no. 96)

Collage: seal lint en deel van filmposter van Andrey Tarkovsky op een houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Het offer is nauw verweven met religieuze rituelen. De Inca’s en de Maya’s hebben het tot een wrede kunst verweven. Maar ook moderne religies houden het offer nog steeds aan als een daad, een gift aan God, Allah. De Inca’s en de Maya’s waren extreem gewelddadig en de geofferde extreem machteloos. De uitvoerende priesters werden zelf nooit een offer en hadden alle macht. Hoewel ik er sterk van  overtuigd ben dat het religieuze instituut dit soort rituelen gebruikt om hun volgelingen te sturen en  te managen, denkt een deel van mij dat een klein offer wel waarde geeft. Ik onderstreep klein offer!

Het Offer (The Sacrifice) (verbal no. 96)-Remains Of Today
Het Offer (The Sacrifice) (verbal no. 96)

Het Offer  (verbal no. 96)

Collage: seal tape and part of film poster by Andrey Tarkovsky on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series.

The sacrifice is tightly interwoven with religious rituals. The Incas and Mayans were cruel masters when it comes to ritual sacrifices. But modern religions still hold the sacrifice as an important gift to God or Allah. The Inca rituals were extremely cruel and the sacrificed ones extremely powerless. The performing priests were always saved from harm for they hold the power. As much as I believe that religious institutes, both modern and ancient, use this tool to manage and operate their disciples, a small part of me also believes that little sacrifice give some kind of value. I underline little sacrifice!  

Bravo Charley! (verbal no. 97)

Collage: gevonden tekst uit kranten en tijdschriften, een lachgas patroon en witte en zwarte acrylverf op gebruikte oude canvas leger tas (pukkel) op houten frame.

 Onderdeel van de Remains Of Today serie

Ik weet weinig af van militaire operaties. Via de media ben ik wel getuigen geweest van vele operaties, invallen en interventies.  Ook als fervent film liefhebber is menig oorlogsfilm gepasseerd zoals bijvoorbeeld Apocalypse Now. Ik ben een pacifist, denk ik. Maar toch krijg ik de kriebels bij het woord revolutie en het zien van een Che Guevara afbeelding. Oorlog fascineert klaarblijkelijk. Het gevecht van leven op dood, goed en kwaad, verslagenheid, overwinning en heldenmoed appelleren waarschijnlijk aan een zekere essentie van het bestaan of zo. Termen als Victor, Charley (of is het Charlie?) en Foxtrot komen voort uit de oorlog communicatie. Als je niet beter wist klonk het best opgewekt en feestelijk. Het lachgas bommetje dat ik op straat in Zwolle  gevonden heb, was de aanleiding tot de oorlogsretoriek in dit kunstwerk. En dan heb ik het nog niet eens over de war on drugs.

Bravo Charley! (verbal 97) 2020
Bravo Charley! (verbal 97) 2020

Bravo Charley! (verbal no. 97)

Collage: found characters from newspapers and magazines, a laughing gas shell and white and black paint on an old used army bag on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

I don’t know much about military operations. But as a novice on the subject I witnessed many operations, interventions and invasions on TV. Also as me being a film enthusiast more than one war film passed by, Apocalypse Now for example. I am almost convinced that I am a pacifist. But still I get the jitters from the word revolution or an image of Che Guevara. War obviously fascinates. The battle of life and death, good and evil, defeat, victory and heroism appeals most likely to some kind of essence of life. Terms like Victor, Charley (or is it Charlie?) and Foxtrot is war rhetoric. If you did not knew any better it sounds kind of cheerful and festive. An old Dutch army bag which I used for a long time and a bomb like laughing gas shell that I found on the streets of Zwolle were the triggers for this war themed artwork. And I did not even mention the War on Drugs.  

Specimen X (Verbal no. 98)

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Collage: konijnen botjes, gevonden lichtblauwe plastic label uit de transportsector, wrijfletters en rode en witte acryl op inpakpapier en transparant plastic op houten frame.

De konijnen botjes komen uit mijn materiaal archief. Het totale konijn is destijds gevonden op een begraafplaats in Zwolle. Geen toevallige vondst, Ik was toen bezig met een serie tribale (voorouder) maskers en de botjes waren een van de benodigdheden daarvoor. Specimen of specimen X  (zoals je de botjes ook kunt lezen) verwijzen naar de verzameldrift die wij mensen hebben. Musea vol met collecties stenen, fossielen en botjes. Na het verzamelen komt het duiden, het determineren en het vaststellen wat het geweest moet zijn. Spannend wordt het natuurlijk pas echt als het nergens gerubriceerd kan worden….

Specimen (verbal 98)-Remains Of Today
Specimen (verbal 98) 2020

Specimen X (Verbal no. 98)

Collage: rabbit bones, light blue plastic label from transport industries, transfer characters and red and white acrylic paint on brown wrapping paper and transparent plastic on a wooden frame

Part of the Remains Of Today series

The rabbit bones came from my material archives. The rabbit as a whole is once found at a cemetery. This was no coincidence. I was then working on a series of tribal (ancestral) masks and the rabbit parts were a necessity. Specimen or specimen X (as the bones spell) is referring to the drive of men to collect. We have museums and collections piled up with stones, fossils and bones. After collecting comes determining, implying and establishing of what it was or where it comes from. It becomes really exciting if the found remains cannot be classified…  

M. (verbal no. 99)

Collage: gevonden tekst uit tijdschriften en kranten bamboe tandpasta spatel en acrylverf op deel van katoenen tafelkleed op houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie

Een kritisch stukje tekst over kunst uit de HP de tijd, een expositie aankondiging uit een Metropolis M en een tekstregel uit een tekst die ik ooit zelf geschreven heb, vormen de basis van dit werk. De  zelfgeschreven tekst, om het even in context te plaatsen, heeft op zijn beurt weer als basis gediend  voor 2 uit tekst opgebouwde tekst portretten getiteld Sign Of The Times. De gehele tekst bestaat als zodanig niet meer, dus kan je alleen heel fragmentarisch terug lezen hoe ik op dat moment naar de wereld keek (2011).  M staat voor mij, Marit. Ik ben een kunstenaar die onherroepelijk samenvalt met mijn persoon als zodanig.  Zoals ik het zie is het ik geen kwestie van keuze maar een bepaalde uitkomst van een jarenlang proces.

M (verbal 99)-Remains Of Today serie 2020
M (verbal 99)

M. (verbal no. 99)

Collage: found text from magazines and newspapers, a bamboo toothpaste spatula and acrylic paint on a part of a cotton tablecloth on a wooden frame.

Part of the Remains Of Today series

A critical piece of text from HP de Tijd magazine, an exhibition announcement from Metropolis M and a line from a text that I once wrote are the basis of this art piece. The self-made text, to place it in context, formed the principal of two text-based portraits that were titled Sign Of The Times. The text as a whole does not exist anymore so it gives a fragmented glance on how I reviewed the world back then (2011). M stands for me, Marit. I am an artist that converges with my personality as such. As I see it, that seems not a matter of choice but a defined outcome of many years of experience of being me.

Pointer (verbal no.100, UFO 24)

Collage: gevonden ondefinieerbare plastic objecten, en witte acryl op inpakfolie op een houten frame.

De eerste 50 verbals werden afgesloten met een grote rode punt, period! Dat was zo omdat ik het idee had dat de serie wel zo’n beetje af was. De overdrachtelijke punt was een mooie hekkensluiter. Niets bleek minder waar want niet alleen bleef ik maar gekke plastic objecten op straat vinden en mooie gekke dragers en tekst concepten ontdekken, maar bleek het ook nog eens een hele inspirerende bezigheid. Een bezigheid waar ik maar moeilijk weer afscheid van kan nemen. Nu ik 100 heb bereikt weet ik al dat ik op dit moment nog een paar ideeën heb liggen die ik zeker nog wil maken. Maar deze mijlpaal van 100 is voor nu de denkbeeldige finishlijn van Remains Of Today maar je weet, de pijl suggereert al iets anders.

Pointer (verbal 100- UFO 24)- Remains Of Today serie
Pointer (verbal 100- UFO 24) 2020

Pointer (verbal no.100, UFO 24)

Collage: found undefined plastic objects and white acrylic paint on wrapping foam on a wooden frame.

The first 50 verbal’s were concluded with a big red dot, a period! The choice for the dot was to finalize a series that, so I thought, was somewhat finished. The proverbial period was a nice closure. But it was not even close to reality because I kept on finding strange plastic objects in the streets and it proved to be quite an inspiring activity. I can hardly distance from this activity. Now that I reached 100, I know that a few new ideas are already waiting to be made. But this milestone is to mark the imaginary second finish line of Remains Of today but, as you know now, the arrow already implies something else… meaning more to come…

Unbehagen (verbal no. 101)

Gevonden en uitgeknipte tekst,  gesso en witte acryl op molton hoeslaken en houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

Het woord Unbehagen valt voor mij in de eerste plaats samen met Nina Hagen.  Dit was de titel haar tweede album uit 1980. Ik was toen 10 jaar oud en kwam net in aanraking met Grease, dat was toen al spannend genoeg. Maar mijn 3 jaar oudere broer was of werd punk. Hij had het eerste album Nina Hagen Band (1979) en draaide dat vaak en hard. Gek genoeg wisselde hij dat dan af met Johnny Cash. Nina Hagen dus. Een fenomeen in die tijd, rauw en grappig onaangepast maar ondertussen wel klassiek geschoold. Het woord unbehagen- onbehagen- was in deze context een woordspeling met  haar naam in combinatie met de zeitgeist van de begin jaren 80. Maar het is er eigenlijk één van alle tijden, tijden die werden en worden afgewisseld met periodes van behaaglijkheid. Unbehagen sluit perfect aan op dit specifieke moment in deze specifieke tijd. We zijn de behaaglijkheid in ieder geval wel voorbij! 

Unbehagen- gevonden Letters en acryl op canvas

Unbehagen- gevonden Letters en acryl op canvas

Unbehagen (verbal no. 101)

Found and cut text, gesso and white acrylic paint on a molton fitted sheet. On a wooden frame

For me, the word Unbehagen is primarily linked to singer Nina Hagen. This was the title of her second album released in 1980. I was only 10 years old and freshly encountered Grease, which was in itself exciting enough at the time. But my 3 years older brother was or became a punk. He owned the first album called Nina Hagen Band (1979) and spinned it often and loud. Funny enough Nina frequently switched turns with Johnny Cash.  She was a phenomenon in that time, raw and unadapted under while being classically schooled. The word unbehagen- discomfort- was in this context a pun with her name in combination with the zeitgeist of the early 80ties. But it’s actually one of all ages, ages that were and are interchanged with periods of comfort. Unbehagen fits this current moment in time perfectly. We are far beyond comfort by now.

The System (verbal no102)

Plastic kweekbak en transfer letters, gesso en zwarte  schoolbordverf op vitrage gordijn stof en houten frame.

Onderdeel van de Remains Of Today serie.

De achterkant of onderkant van de kweekbak heeft een prachtig patroon. We zien cirkels die met elkaar verbonden zijn alsof het atomen of moleculen zijn of iets anders wetenschappelijks wat net elkaar in verbinding staat. Suggestie en fantasie is alles. Als we het leven holistisch beschouwen is alles verbonden en  is alles koolstof, zuurstof en water in wisselende vorm en samenstelling. Sterrenstof!!  Waar materie verdwijnt komt er elders materie voor terug. Een onbegrijpelijk allesomvattend goddelijk systeem. Daaroverheen ligt ons systeem waarin we alles proberen te moduleren naar onze wensen. Waar onze materie verschijnt, verdwijnt het elders. 

The System (verbal no. 102).Onderdeel van de remains Of Today serie
The System- kweekbak en transfer letters op gordijnstof op houten frame.

The system (verbal no 02)

Plastic propagator and transfer characters, gesso and black board paint on lace-curtain and wooden frame.

Part of the Remains Of Today series.

The backside of the propagator reveals a great pattern. We see circle shapes connected as if it were atoms, molecules or something else scientifically that is connected. Perspective and imagination are everything. If we consider life holistic, everything is connected and is everything oxygen, carbon and water in shifting shape and composition. Stardust!. Where substance disappears substance rises somewhere else. It is an incomprehensible, all embracing, divine system. On top of that we laid our own system. This system modelled to our needs and demands. Where our matter appears, life vanishes elsewhere.  

Langoustine a la Mode (verbal no.103)

Gevonden plastic kreeft of plastic rivierkreeftje op een gevonden plastic tas van Vero Moda op een houten frame.

Kreeft, hard van buiten, zacht van binnen. Ze worden levend gekookt, gekraakt als een walnoot en leeg gepeuterd. De meeste zijn niet oranje, maar grijs of zwart, levend. Ik heb eens al snorkelend een Spiny Lobster getroffen. Dat is een kreeftsoort die enorm groot kan worden met voelsprieten van een meter. Een magische ervaring, een ontmoeting met een zeedier. Waar ik vroeger krabben, kreeften en andere kruipers een beetje eng vond, vind ik alles wat onder water leeft nu fascinerend.  Je moet ze alleen leren kennen. Kreeft A la Mode bestellen in een restaurant zit er bij mij niet in of het moet van plastic zijn… Oh nee dan ook niet.

Langoustine A la Mode verbal no. 103.Onderdeel van de Remains Of Today serie.
Langoustine A la Mode verbal no. 103. Plastic kreeft op plastic tas op houten frame

Langoustine a la Mode (verbal no.103)

Found plastic lobster or plastic crayfish on a found plastic bag by Vero Moda on a wooden frame.

Lobster, hard on the outside and soft on the inside, they are boiled alive, cracked as a walnut and then fiddled empty. Most live ones are grey or black not orange. Once I encountered while snorkelling a great Spiny Lobster. This is a giant lobster with feelers of a meter long. A magical experience, meeting a sea creature like this.  In the past I used to be a little afraid of lobsters, crabs and other crawlers but now I believe that every creature under the water surface is fascinating. You only need to get to know them. Lobster a la Mode is definitely not my cup of tea or it has to be made of plastic.  Oh no, not even then.

Chez Moi (verbal no.104)

Vrijheid heeft een prijs en heldendom lijkt te koop.

Barcode op gebruikt T-shirt, ontworpen voor en gedragen tijdens  kunstproject ‘Mind Your Steps’ (2009) op houten frame.

We zien een portret van Che Guevara maar dan met mijn gezicht. Deze print maakt onderdeel uit van het kunst-bewustzijnsproject Mind Your Steps uit 2009. Dit project was een groot geëngageerd multidisciplinair en interactief kunstproject in opdracht vanBFO (Bevrijdingsfestival Overijssel) 2009 .

Het doel van het kunstproject was het publiek van het festival onderdeel laten worden van een ‘vrijheidsgedachte’ en ze zo op een speelse manier te confronteren met de vraag hoe belangrijk vrijheid en vrijdenkers zijn en welke verantwoordelijkheid vrijheid met zich meeneemt. Wie er meer over wil weten verwijs ik naar deze link: https://www.maritotto.nl/2009-mind-your-steps/.  

Als logo voor het project creëerden we alter ego’s met  onze gezichten gemorfed  in de gezichten van de vrijdenkers, Che Guevara, (ik alias Chez Moi), Karl Marx (Niek alias Niex) en Asterix  (Mark alias Markelix) ge-photoshopt. Onder het motto; in iedereen schuilt een vrijdenker en een held.  Dat is in werkelijkheid niet waar natuurlijk want er zijn in werkelijkheid veel meelopers, angsthazen en antihelden . Dus dit kunstwerkje is oude wijn in een nieuwe zak?  Dat is in dit geval totaal legitiem aangezien alles in de hergebruik de hoeksteen is van Remains Of Today. – no waste.  Mijn ChezM(oi) heeft ook nog gefigureerd als artwearness T shirt, maar dan met een leeg gezicht. Nu, afgebeeld met een barcode… vrijheid heeft een prijs en heldendom lijkt tegenwoordig gewoon te koop.

Chez M(oi) verbal no.103.Onderdeel van de Remains Of Today serie
Chez M(oi) verbal no.103- oud t-shirt (eigen ontwerp) en barcode op houten frame

Chez M(oi) (verbal no.104)

Freedom comes with a price but heroism seems for sale.

Barcode on worn T-shirt designed and used in art project ‘Mind Your Steps’ (2009) on wooden frame.

Here we see a portrait of Che Guevara only with my face in it. This print was part of an art/awareness project Mind Your Steps, 2009. This project was a large, engaged, multidisciplinary and interactive project in assignment ofBFO (Festival of Liberation Overijssel) 2009.

The purpose of the art project was to engage and embed the public in our installation and our sense of the freedom of mind. Thereby confront them with the question ‘ what does freedom mean to you, and which responsibilities does it demand, in a playful fashion. Curious about this project: Check this link: https://www.maritotto.nl/2009-mind-your-steps/.  As a logo for the project we created alter egos with our faces morphed into the faces of the freethinkers Che Guevara, (me alias Chez Moi), Karl Marx (Niek alias Niex) and Asterix (Mark alias Markelix). Our slogan was, in everyone homes a freethinker or a hero. That, that isn’t true in real-life , is proved by many docile followers, cowards and anti heroes. So this artwork is old wine in a new bag. But that is totally legit in this particular case. Re-using is the cornerstone of Remains Of Today.  My Chez M(oi) also featured as an artwearness T-shirt, but then presented with an empty face. Now Chez is shown with a barcode on top…… freedom comes with a price but heroism seems for sale nowadays