Biografie

Ik ben geboren in Hoorn (NH) (1970) en sinds 1994 werkzaam als beeldend kunstenaar. Mijn atelier is gevestigd aan de Rieteweg 10 te Zwolle. Ik ben een multidisciplinaire kunstenaar met een grafische achtergrond.

Over  mijn denk en werkwijze

Thema’s

Kenmerkend voor mijn autonome werk is de centrale rol voor de mens in vorm en gedrag. Het is vaak een weerspiegeling van actuele maatschappelijke thema’s maar ook het alledaagse en het persoonlijke zijn belangrijke inspiratiebronnen. Hoewel mijn werk esthetisch is om te zien schuilt er vaak een soort onbehagen in. Schurende esthetiek. Deze tweeledigheid of dubbelheid is ook een terugkerend gegeven. Zie je wat je ziet?.

De beelden die ontstaan begeven zich vaak op het snijvlak van fictie, realisme, grafisch en plastisch. Mijn autonome werk bestaat uit schilderijen, beelden en fotobewerkingen.

Schilderijen- Ik schilder met acryl. De eigenschappen van acrylverf passen het beste bij mijn ‘strakke’ werkwijze. Ik werk het schilderij op in lagen. Soms dikke lagen soms transparante zodat er een stapeling van kleur nuances ontstaat. Ik probeer binnen de beperktheid van het medium (glad, weinig structuur en snel droog) toch diepte en gelaagdheid in het beeld te krijgen. De huid van de verflaag is vaak glad. Ik heb een grafische achtergrond en verenig dat met mijn autonoom kunstenaarschap. Een graficus wil graag een vet beeld neerzetten, een kunstenaar leunt meer op zeggingskracht. Ik probeer het te verenigen, het vette beeld met zeggingskracht.

Ik werk gemiddeld 1 a 2 maanden aan een doek. Daardoor rijpt het idee met de groei van het schilderij mee. Ik werk in series. 

Meer hier over: https://www.maritotto.nl/schilderijen/

Collages- Sinds 2018 ben ik met een serie collages begonnen onder de naam Remains Of Today. Destijds had ik nog niet het idee hoe omvangrijk deze serie uiteindelijk zou worden. Inmiddels is het een serie van meer dan 100 kleine communicerende kunstwerken van tekst en beeld collages uit tijdschriften en magazines en gevonden straatafval en het project loopt nog. Meer over dit project: https://www.maritotto.nl/remainsoftoday/

3 dimensionaal – 3d objecten benader ik heel anders.  Als ik een beeld ga maken ben ik meer aan het spelen en ontdekken dan iets anders. Regelmatig werk ik met readymades als basis. Dan denk ik na over de technische mogelijkheden en mogelijke persoonlijkheid die ik het wil geven en ga ‘rommelen’. Kijken wat werkt. De huid van het beeld geeft vervolgens een suggestie van eenheid in vorm en materiaal. Gips is misschien wel het meest gebruikte materiaal maar ik gebruik ook materialen als metaal , karton, Pur schuim, inflatables en MDF.

Meer hier over: https://www.maritotto.nl/3d-objecten/

Digitale beeldbewerking- Naast de traditionele media werk ik ook graag digitaal. Ik gebruik daarbij vaak fotografie maar ook bestaande beelden die ik op internet zoek. De beelden die ontstaan zijn vaak nieuwe werelden ontstaan uit collages van bestaande beelden in een hele nieuwe context geplaatst.

Meer hier over: https://www.maritotto.nl/digital-art/

Hedendaags (sur) realist?- Ik kan mezelf niet goed plaatsen in een traditie of stroming . Er zitten surrealistische elementen en soms enige abstractie in mijn werk maar mijn vorm is (hedendaags) realistisch. In het figuratieve kan ik me tot op heden nou eenmaal het beste uitdrukken al sluit ik niets uit voor de toekomst. Kunst is vloeibaar en een kunstenaar is nooit uit ontwikkeld.

Maatschappelijke Kunstprojecten- Als kunstenaar wil ik mezelf niet beperken, noch tot een medium, noch tot autonome kunst. Ik zie mijzelf veel meer als een doorgeefluik van concepten en ideeën. Vaak zijn mijn ideeën doorspekt met filosofische vraagstukken en of maatschappelijke thema’s die mij bezig houden. Soms stel ik mij zelf tot doel dit dan ook in projectvorm te gieten zodat je in het ‘echte’ leven kunt interveniëren en een bijdrage kunt leveren. Als is het maar binnen de beperking die de beeldendekunst in zich heeft. Dit heeft een aantal projecten opgeleverd variërend van sociaal maatschappelijk tot toekomst denken e.d..

Vaak vinden deze maatschappelijke projecten ook plaats met opdrachtgevers. Ook de eigen concepten worden uitgevoerd ten behoeve van of in opdracht van, vaak onder de noemer Atelier007. 

Meer hier over: https://www.maritotto.nl/projecten-2/

Nevenactiviteiten- Naast mijn autonome werk ben ik actief met kunstprojecten in concept en uitvoering, community art projecteneducatieve projecten, ben ik grafisch ontwerperkunstcoachgastcurator en werk ik daarnaast als museumdocent bij de Fundatie als lid van de Commissie Beeldende Kunst Zwolle en bestuurslid van Kunstruimte Langhuis, Zwolle, podium voor hedendaagse en experimentele kunst. 

Atelier 007 Binnen mijn atelier maak ik het onderscheid tussen Atelier Marit Otto, autonome kunst en Atelier007, de toegepaste kant. Dit is ontstaan uit de behoefte om een solide economische basis onder mijn kunstenaarschap te leggen zodat mijn autonomie zowel op het kunstzinnige vlak als op het persoonlijk vlak gewaarborgd is. Door in opdracht en op projectbasis te werken kan ik ook helemaal vrij en concessie loos zijn in mijn autonome werk. Hoewel er een duidelijke scheidslijn is tussen autonoom (concessie loos) en in opdracht (wat is de vraag) vind ik het leuk met de beperking van een opdracht te spelen en de autonome ziel ruimte te geven. Maar ook vind ik het geweldig om dienend te zijn en om me te verdiepen in de vraag van de opdrachtgever. Vanuit mijn eigen gedrevenheid en liefde voor het vak hoop ik anderen te inspireren. 

blou-blauw-samenwerking-marit-otto-harley-davelaar

Stukje geschiedenis: Ik heb in 1994 definitief voor het kunstenaarschap gekozen. Met alles wat daarbij hoort. Een atelier in  het toenmalige kraakpand en Culturele Broedplaats DOAS (De Oude Ambachtsschool, Zwolle), ook wel de Mimosa genoemd. Hier ben ik ondergedompeld in een groot broeinest van creativiteit en heb ik met vallen en opstaan mijzelf als kunstenaar neergezet. Ik heb 13 jaar bij DOAS gewerkt zowel autonoom als in het bestuur. Om mijn beroepspraktijk gestalte en bestaansrecht te geven heb ik naast mijn autonome werk kunstprojecten bedacht en uitgevoerd, in opdracht gewerkt, voor de klas gestaan en mijn grafische kennis ingezet. Daarnaast zijn er vele samenwerkingen/ kruisbestuivingen in de DOAS tijd tot stand gekomen. Vriendschappen met collega kunstenaars die altijd stand zullen houden. Ik kan zeggen dat deze tijd mij enorm gevormd heeft tot wie ik vandaag ben; een multidisciplinaire kunstenaar met een netwerk van vele collega’s met wie ik regelmatig nog projecten bedenk en uitvoer onder het motto; niks is gek genoeg en de sky is the limit. Ik geloof niet in beperking maar in ongebreidelde passie en liefde voor de kunst. De laatste jaren ben ik vaak  ‘pseudo’ nomadisch van het ene atelier verkast. Vaak bijzondere locaties: in volgorde van opkomst, Workspace Russenweg, Koestraat 10 en dan nu Rieteweg 10.

Atelier Rieteweg 10 – Ik heb van 2016 tot eind 2018 in  een prachtige werkplek aan de Koestraat 10 in Zwolle gezeten. een Historisch pand aan de rand van de oude stad. Ook wel het Bestevaerhuis genoemd. Sinds December 2018 is mijn atelier gevestigd a/d Rieteweg 10, Zwolle.

Wil u een keer een kijkje nemen of mijn werk komen bekijken, u bent van harte welkom. Graag even telefonisch een afspraak maken- 0620661723, mailen kan natuurlijk ook maoatelier007@gmail.com

https://www.maritotto.nl