5 mei kunstprojecten

Ik heb 13 jaar lang kunstprojecten uitgevoerd voor en tijdens het 5 mei festival in Zwolle in opdracht van Niek van der Sprong  BFO. De eerste kunstprojecten waren grote evenementen waarbij vele Zwolse kunstenaars betrokken werden. Dit  gecoördineerd door Ryan Hoekman i.s.m. Niek van der Sprong. Het festival schaalde jaarlijks op qua bezoekers aantallen en daar werd de locatie steeds op aangepast. Maar ook veranderde de opdracht formulering. Er is een team van kunstenaars samengesteld: Mark van Enk, Gina Draaisma en Michiel Bulk  en mijzelf die gezamenlijk een grote installatie gingen maken. Deze kunstuiting heette ‘Vrijheidsgasten’. Ryan Hoekman was hier nog bij betrokken voor hand en span diensten. De jaren daarop zijn er steeds nieuwe grote installaties gemaakt in kleine teams met een vaste kern Mark van Enk en ik, Gina als vliegende keep daarnaast soms aangevuld met andere  kunstenaars in wisselende samenstellingen.

Toegepast

Autonoom