Plastic Money Me, (M)ar(i)t, Flat Earth +

(for English scroll down) De productie ligt hoog en er zijn weer nieuwe verbals gecreëerd. (plastic) Afval blijkt ongelimiteerd op straat aanwezig dus voorlopig mijn kleine protest werkjes ook.

Hieronder een overzicht van de laatste 5.

verbal-no.27-flatearth-papieren-bootje-op-plastic-tas
verbal no.27 Flat Earth – huisgemaakt papieren bootje & plastic letters op plastic tas- 30 X 30 x2

Verbal no.27 Flat Earth

huisgemaakt papieren bootje & plastic letters op plastic tas- 30 X 30 x2

In de donkere middeleeuwen kon een schipper nog over de rand vallen en nooit meer omkomen. Columbus tornde niet zonder consequenties aan de platte aarde theorie.

Een groot oppervlakkige oppervlakte kreeg diepte. Er zijn er die zeggen dat ze weer plat is geworden….

Thomas Dolby schreef een nummer over de ‘Platte Aarde’. Een paar regels uit ‘The Flat Earth’:

The Earth can be any shape you want it
Any shape at all
Dark and cold or bright and warm
Long or thin or small

But it’s home and all I ever had
And maybe why for me the Earth is flat”

Prachtig nummer trouwens. : https://youtu.be/a0bHH5EvbeM

verbal-no.26- (M) ar (i) t-acryl-op-marqt-tas-2019
verbal no. 26 (M) ar (I) t. Acryl (wit) op Marqt tas, op houten frame, 30 x 30 x 2

Verbal no. 26. ‘ (M)ar (i) t

Transparante witte acryl op bruine Marqt- shopper op houten frame 30 x30 x 2 cm.

Met dit werk wil ik laten zien hoe alle merken appelleren aan ons gevoel van (h)erkenning en saamhorigheid. “word een succes, wordt sexy, wordt voor eeuwig jong, wordt slim, wordt grappig, wordt spontaan, word wat je altijd al had willen zijn, laat al je dromen uitkomen…….. koop ons product.”

Zelfs onderbewust lieren wij ons zelf aan merken en producten. Het grijpt (te) diep in op ons leven. We worden zelf merken die zich zelf aan merken verbinden. Misschien gaat het allemaal te ver en ik laat het hiermee nog iets verder gaan…..

Deze tas is gevonden op de straten van Amsterdam Zuid-2019

verbal-no.25-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.25 ‘POP Life’ gevonden plakletters + blauw elastiek op wit vuilniszakje op houten frame 30x 30cm

Verbal no 25 ‘POP Life’

Found word with elastic strings on wooden frame 30 X 30 cm

Everybody needs a thrill

Pop life

We all got a space to fill

Pop life

Everybody can’t be on top

But life, it ain’t real funky

Unless it’s got that pop

Dig it”

Lyrics by Prince > song Pop Life 1985

verbal-no.24-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.24 ‘Plastic Money-Me’ Oude bank-bel pasjes op blauwe vuilniszak op houten frame 30x 30cm

Verbal no 24 ‘ Plastic Money- Me’

15 cashcards op blauwe XL vuilniszak op houten frame 30 X 30.

15 cashcards uit het verleden, mijn verleden . Ik heb ze verzameld of nooit afstand van kunnen doen over misschien wel de afgelopen 20 jaar  (heb zelfs nog kaarten van een eerder periode). Waar staan deze kaarten voor? Mijn overeenkomst met een bank, die mij op elke gewenst moment geld geeft en neemt ? Mijn unieke identiteit in nummers gevat? Mijn kredietwaardigheid? 

Onze levens zijn niet alleen vergeven van plastic, in vele opzichten zijn we plastic persona’s in een digitale wereld. 

verbal-no.23-ufo-no.04-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.23/UFO 04 ‘My Future Is So Shady I Have to Wear Brights’ kapotte zonnebrillen onder extra stevige grofhuisvuilzak op houten frame 30x 30c

Verbal no 23 ‘ My Future Is So Shady, I Have to Wear Brights’ 

3 kapotte zonnebrillen op aluminiumfolie en foam op houten frame 30 x 30.

Zonnebrillen zijn functioneel. Ze beschermen je ogen tegen de zon. Ze verbergen je gevoelige blik  in geval van plotselinge beroemdheids-hipheid. Ze zijn er in een variatie aan kleur. De roze bril  heeft een specialiteit. Het gunt je een optimistische en heldere blik in de toekomst. Goed om te weten als de zon dooft.

Deze brillen zijn door de jaren heen gedragen, en onbruikbaar geworden door gebroken pootjes en of verloren neussteuntjes. Opgeprikt als een zeldzame vlinder.

English

The production is high. I created lots of new verbals ligt hoog (plastic) Litter still present on the streets, on limited, so my little protest artworks are here to stay (for a while)

verbal-no.27-flatearth-papieren-bootje-op-plastic-tas
verbal no.27 Flat Earth – huisgemaakt papieren bootje & plastic letters op plastic tas- 30 X 30 x2

Verbal no.27 Flat Earth

Verbal 27 ‘Flat Earth’- plastic characters and tiny home made paper boat on Plastic bag, placed on wooden frame.

In the dark ages a sailor could tip over the edge and never return. Columbus disputed the flat earth theory and that was not without consequence. A huge shallow surface got dept. Some might say it turned flat again……..

Thomas Dolby made a song about it, The Flat Earth. here a few lines; “The Earth can be any shape you want it any shape at all Dark and cold or bright and warm Long or thin or small But it’s home and all I ever had and maybe why for me the Earth is flat” Great song by the way : https://lnkd.in/dVt9dqk

verbal-no.26- (M) ar (i) t-acryl-op-marqt-tas-2019
verbal no. 26 (M) ar (I) t. Acryl (wit) op Marqt tas, op houten frame, 30 x 30 x 2

Verbal no.26 ‘(M)ar(i)t’.

Transparent white acrylic on brown Marqt- shopper placed on wooden frame, 30 x 30 x 2 cm

It shows how all brands appeal to your personal need of recognition and sense of belonging. “ Be a success, be sexy, be forever young, be sensible, be wise, be funny, be spontaneous, be what you always wanted to be, make all your dreams come true……….buy our product”! 

Even unconsciousness we all relate to product and brands. It penetrates deeply in our lives. We are even becoming a brand our selves, as a brand that relates to brands. Maybe it is has all gone too far by now but I stretched it just a little further. (:

This bag is found on the streets in southern -Amsterdam -2019

verbal-no.25-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.25 ‘POP Life’ gevonden plakletters + blauw elastiek op wit vuilniszakje op houten frame 30x 30cm

Verbal no 25 ‘POP Life’

Found word with elastic strings on wooden frame 30 X 30 cm

Everybody needs a thrill

Pop life

We all got a space to fill

Pop life

Everybody can’t be on top

But life, it ain’t real funky

Unless it’s got that pop

Dig it”

Lyrics by Prince > song Pop Life 1985

verbal-no.24-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.24 ‘Plastic Money-Me’ Oude bank-bel pasjes op blauwe vuilniszak op houten frame 30x 30cm

Verbal no 24 ‘ Plastic Money- Me’

15 cash cards on bleu XL garbage bag on wooden frame 30 X 30.

15 cash cards from the past, my past. I collected them or never got rid of them over maybe 20 years (even got cards from a earlier period). What do they represent? My alliance with a bank, that provides (and takes) me with money on any given moment? My unique Identity captured in numbers. My credibilaty? My freedom? Our lives are not only flooding with plastic, we are in many ways plastic personas in a digital world.

verbal-no.23-ufo-no.04-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.23/UFO 04 ‘My Future Is So Shady I Have to Wear Brights’ kapotte zonnebrillen onder extra stevige grofhuisvuilzak op houten frame 30x 30cm

Verbal no 23 ‘ My Future Is So Shady, I Have to Wear Bright’s’ 

3 broken-sunglasses on tinfoil & foam on wooden frame 30 x 30.

Sunglasses are functional. Protecting your eyes from the sun. Hide your sensitive eyes in case of a sudden attack of celebrity coolness. It comes in a variety of colours. The pink sunglasses have a special feature. They glance at the future and make it look optimistic & bright. Good to know when the sun expires.

These specs are worn trough out the years, became unusable due to broken support or lost nose aids. Pinned like a rare butterfly.