Hedonism & How To Use This Pump

(for English scroll down)

Bij deze introduceer ik de twee laatste verbals; Hedonism & How to Use this Pump.

Hedonism- Verbal no 21.

Gevonden (geknipte) letters/tekst op (zelf) reflecterende huishoudfolie op houten frame 30x30X3 cm

verbal-no.21-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.21 Hedonism Gevonden letters + op huishoudfolie op houten frame 30x 30cm

Hedonisme. Een filosofie, (leer binnen de ethiek >Grieks> student van Socrates) die stelt dat het najagen van genot en plezier de primaire doelen zijn in een mensen leven. Maximeer plezier, maximeer geluk! (plezier over pijn). Filosoof Nietzsche dacht dat Hedonisme/ dit genotaspect, wat aan al het goede verbonden zou zij, iedere moraal en zingeving verdacht maakte en reduceerde tot slechts genotsbeleving. De 21eeeuw is een hedonistische eeuw. Waar dat toe leidt?  Wat was dat gezegde ook al weer; “ Ledigheid is des duivels oor kussen???

How to Use This Pump- Verbal no 22.

(Identified and unidentified) found objects op douche gordijn op houten frame 30x30x3 cm.

verbal-no.22-ufo-no.013-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.22/UFO 03 ‘howtousethispump’ Gevonden objecten + op douchegordijn op houten frame 30x 30cm

UFO’s ( een aparte serie binnen de verbal serie) bevragen en tonen ons consumeer/wegwerp gedrag. Je ziet een combinatie van plastic vorken (groot en klein), een frisdrankdop, twee zwart rubberen (?)’undifined’  items en een wit plastic haakje van iets. Vind plek: op straat in en om atelier Zwolle.

Hedonism & How To Use This Pump

(English)

Hereby I introduce my two last verbals; Hedonism & How to Use this Pump.

Hedonism. Verbal no 21.

Found (cut) characters/ text on (self) reflecting tinfoil on wooden frame 30x30X3 cm

Hedonism.  A philosophy, (within the school of ethics> Greece > student of Socrates) that states that the pursuit of pleasure and lust are the primary goals in a human life. Maximize pleasure; maximize happiness (pleasure over pain). Philosopher Nietzsche thought that hedonism reduced any moral or ethical behaviour to merely a pleasure experience. 

The 21e century appears to be a hedonistic era, so far.  Where it leads? What’s that saying again? “Idle hands are the devil ‘s playground.????”

verbal-no.21-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.21 Hedonism Gevonden letters + op huishoudfolie op houten frame 30x 30cm
verbal-no.22-ufo-no.013-30x30cm-maritotto-2019
Verbal no.22/UFO 03 ‘howtousethispump’ Gevonden objecten + op douchegordijn op houten frame 30x 30cm

How To Use This Pump– verbal no 22.

(Identified and unidentified) Found objects on shower curtain on wooden frame 30x30x3 cm.

UFO’s (a separate series within the verbal series) are questioning, revealing and staging our consuming /littering behaviour.  

You see a combination of plastic forks (small and big), a (soda) cap, two black rubber (?)Undefined items and finally a white hook of some kind. Found on the street near my atelier.

see all Verbals/UFO’s