2016

Metropolieten In 2012 ben ik begonnen met de reeks die ik later Metropolieten zou gaan noemen. Het gaat over de urbane bewoner die gehoor geeft aan zijn eigen natuur. Die losgezongen is van zijn betonnen omgeving of er helemaal mee is samengevallen. Vervreemd, strijdbaar en op zoek naar zijn eigen weg in een desolate wereld .

Aanvankelijk waren urbane bewoners alleen mensen inmiddels zijn ook dieren onderwerp. Het dier staat nog dichter bij zijn natuur en instinct, moet vrij zijn en ruimte hebben. De dieren in mijn schilderijen zijn totaal out of place. Ze hebben er niet voor gekozen te zijn waar ze zijn maar worden opgenomen en omsloten door de voortgroeiende verstedelijkte wereld. Ze moeten dealen met de stukjes wereld die wij nog voor ze laten. Waar wij mensen ons willen verzetten tegen keurslijven en keuzes kunnen maken hebben zij geen keus dan instinctief verder te ‘over’ leven. Dat vindt ik een mooie paradox.

Als ik het grotere thema even links laat liggen gaat deze reeks ook over mij en mijn eigen behoefte aan ‘ruimte’. Niet perse fysieke ruimte maar vooral geestelijke ruimte. Laatst viel de term ongrijpbaar met betrekking tot mijn kunstenaarschap en ik denk dat ook wel waar is. Ik wil los, geen stempels maar gedreven worden door oprechte nieuwsgierigheid en enthousiasme. Dat zijn de twee elementen die me ‘wakker’ houden. Doormiddel van deze reeks geef ik vorm aan mijn zoektocht naar een essentie en de vraag; hoe verhoud ik mij tot de wereld en de wereld tot mij. Welke thema’s houden mij bezig? Dit lijkt het tijdperk van het uitvergrote ego maar mijn primaire interesse ligt in het intrinsieke, het kwetsbare en het humane.

Anatomia Suaves, candy statue// liquorish laces /red, orange & yellow. 1.80 high. Anatomia is een samenwerking met Mirthe Langelaan en zij maakt onderdeel uit van het project Duo Ongezoet: zie ook Duo Ongezoet.
Hooked 2016 acryl op canvas 100/150; Twee vissen bewegen zich sierlijk in een voor hen abstracte omgeving. Ze lijken te figureren in een surrealistische film en moeten zorgen niet aan de dreigende haak geslagen te worden. Tegen de achtergrond staat een kleine groep voor wat lijkt op een enorm filmscherm. Ze schijnen er geen aandacht aan te schenken omdat ze volledig ondergaan in hun eigen schermen. Ze zijn aanwezig zonder mentale aanwezigheid. Tussen de schermen is de strijd om aandacht net begonnen en ze vragen zich af welk onderwerp het snelst de meeste likes krijgt.
Submerged 2015, acryl op canvas, 100/150; De Vissen op het doek ‘Submerged’ representeren verlorenheid en zijn duidelijk out of place, als een vis op het droge. Tegelijkertijd gaat dit werk over een toekomstbeeld waarin de zee alles weer terug neemt.
Concrete Jungle. Acryl op canvas. 100/150 cm. Het gaat over de menselijke schaal, mens vs. zijn omgeving. In dit geval waar blijft de natuur wanneer de mens steeds meer stedelijke en landelijke ruimte claimt. Dieren passen zich aan ongeacht de omstandigheden. Maar het kost tijd, generaties om zich goed te equiperen voor wat de nieuwe situatie van hen eist. In dit schilderij zie je 3 zwevende hert – achtigen. Ze lijken verloren in de ruimte, gewichtsloos, onderste boven. Ze lijken gevangen tussen de muren van het metro station maar als je beter kijkt zie je openingen in de muren.
 Save As..... Tweeluik, papier, acryl op board 60cm/40 cm

Save As…..
Tweeluik, papier, acryl op board 60cm/40 cm

As(If)en(AS)If. Particulier bezit, Dallas, Texas, USA.
As(If)en(AS)If. Particulier bezit, Dallas, Texas, USA.

2015